Hjælp din klub

Kære medlemmer,

Som nævnt i vor medlemsinformation i november 2017 ønsker vi hjælp til at løse flere driftsmæssige opgaver, så vort anlæg er parat til at modtage alle vore brugere på bedste vis.

Selvfølgelig har klubbens dygtige ansatte – administration, greenkeepere, restaurationspersonale,

pro, shoppen m.fl. – arbejdet ihærdigt for at få gjort klar til den nye sæson, MEN….

Herudover er Svendborg Golf Klub også afhængig af, at rigtig mange frivillige lægger en større eller mindre indsats for at medvirke til at gøre vor klub endnu mere attraktiv både for egne medlemmer, men også for gæster udefra.

Vi har mange frivillige, som fungerer både omkring det sportslige (kaptajner, holdledere, KIKérne, udvalg osv.) og det praktiske (anlægget og bygningerne), Vi har en fin struktur omkring det sportslige, men mangler en tilsvarende struktur for de praktiske opgaver.

Vi vedlægger en oversigt over de opgaver, vi gerne vil have løst af frivillige, Der er en kort beskrivelse af opgaven, estimeret tidsforbrug per gang, mv.  Der er endvidere nævnt, hvor mange vi forventer per hold, således alle kan vurdere om arbejdsbyrden tidsmæssigt og fysisk passer for den enkelte. Hvert hold vælger en tovholder, som organiserer arbejdets udførelse.

Arbejdet er naturligvis ulønnet, men klubben inviterer til en herlig Frivillighedsgolfdag lørdag, den 13. oktober 2018 med en fortrinlig forplejning og socialt samvær,

Har du lyst og tid til at blive en del af vedlagte frivillighedsarbejde, bedes du rette henvendelse til info@svendborg-golf.dk snarest – gerne med angivelse af fortrukne arbejdsområder

Dette gælder også, hvis du for nuværende udfører arbejde, der er nævnt i oversigten.

Vi planlægger et koordineringsmøde, onsdag, den 7. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Opgaver til udførelse af frivillige