Golfspilleren i Centrum

Vi har nu gennemført ovennævnte undersøgelse hos den sidste tredjedel af vore medlemmer. I 2015 har 1016 medlemmer fået muligheden til at besvare medlemsundersøgelse. Vi vil gerne takke de 438, som har givet os muligheden for at få ”temperaturen” på Svendborg Golf Klub, idet de såkaldte ”stille” medlemmer også har muligheden for at give deres ”besyv” med.

Det er en utroligt godt grundlag for at lave prioriteringer på de ressourcer, vi har til rådighed. I forbindelse med budgettet for 2016 vil vi afsætte penge til at starte en gennemgående renovering af vore greenbunkers.

Ambassadørscoren* for hele 2015 blev på 55% mod en gennemsnit for 112 klubber på 53%.

Med hensyn til de forskellige serviceområder ligger vi omkring landsgennemsnittet. Her er vor restaurant en særdeles positiv bidragsyder, medens klubliv halter efter. Alle serviceområder har haft en positiv fremgang i 2015.

I det kommende år vil bestyrelsen have ekstra fokus på banen og klubliv, idet de to områder vil give mest effekt på ovennævnte ambassadørscore. Vi ønsker selvfølgelig også at forbedre på de øvrige områder, men vi må også prioritere i forhold til vore ressourcer.

Selvom vor bane har haft fremgang i 2015, er vi kun på gennemsnittet af de 112 klubber. Det er langt fra bestyrelsens ambitioner.

De to berøringspunkter, som blev vurderet dårligst, er vor afstandsmarkeringer og sandbunkers, medens greens og sværhedsgrad af roughen er blevet vurderet mere positivt end landsgennemsnittet.

Med hensyn til klubliv er der lavere vurderinger på ”et passende antal turneringer” og informationen om turneringerne i klubben, medens restaurant og proshop er på den positive side.

Der er også blevet gennemført en gæsteundersøgelse, hvor der er 358 gæster, der har svaret. Vor ambassadørscore er 48% mod landsgennemsnittet på 38%. Vi ligger over landsgennemsnittet på alle berøringspunkter/serviceområder. Det er i øvrigt normalt at gæsteundersøgelsen får højere vurderinger end medlemsundersøgelsen på alle disse serviceområder, dette er også gældende i Svendborg Golf Klub.

En STOR tak til de 358 gæster og 438 medlemmer, som har bidraget til resultaterne i Golfspilleren i Centrum.

Bestyrelsen

 

*Ambassadørscoren = Procentvis andel af positive – procentdel andel af negative