Golfspilleren i Centrum

Golfspilleren i centrum er vores nye måleredskab til at undersøge hvordan vi forbedrer klubben ud fra gæster og medlemmernes feedback. Til dagligt modtager vi ofte gode råd om forbedringer, men det er ofte svært at forsvare at agere ud fra et enkelt medlems forslag, derfor er redskabet med Golfspilleren i Centrum også et mere retvisende grundlag, for hvor vi som klub kan forbedre vores indsatser til glæde og gavn for de fleste medlemmer. Henover sæsonen vil der i tre perioder blive sendt spørgeskema ud, det foregår i maj, juli og oktober, derudover modtager begyndere, greenfee gæster, og udmeldte også et spørgeskema hvor vi vil spørge til folks oplevelse af klubben.

Vi håber at alle vil tage sig tid at besvare spørgeskemaet så vi kan skabe de bedste rammer for at Svendborg Golf Klub kan være et rart sted for alle at være. Første omgang af medlemmernes feedback er modtaget, og vi er nu ved at lære det nye system at kende og se hvordan vi kan forbedre indsatsen på de områder der modtager mest kritik.

DGU har udarbejdet en youtube video som giver et visuelt billede af hvad systemets mål er. du kan se den her: https://www.youtube.com/watch?v=VqDDYtiCF28