Generalforsamling d. 20 august 2020

Generalforsamlingen afholdes i Restauranten. Bliver vi flere end der kan være i forhold til COVID-19 restriktioner, så kan vi blive nødt til at flytte Generalforsamlingen, i så fald vil der blive givet besked til alle medlemmer.

Pga. COVID-19 restriktioner, vil vi gerne bede dig om at tilmelde dig til generalforsamlingen, således vi på forhånd ved, hvor mange vi bliver – du kan tilmelde dig på dette link: TILMELDING GENERALFORSAMLINGEN.

Generalforsamling i Svendborg Golfklub
20. august kl. 19.00-21.30 2020 i Svendborg Golfklubs Restaurant

1: Valg af dirigent

2: Valg af stemmetællere

3: Bestyrelsens beretning

4: Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse

5: Behandling af indkomne forslag

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

7: Valg af suppleanter

8: Valg af revisor

9: Præsentation af:

  • Træner Rolf Pedersen
  • Golfmanager Mette Meyer

10: Eventuelt

Kommentar til dagsordenen til generalforsamlingen 2020

Link til 2019 årsrapport

Ad 1: Bestyrelsen foreslår en dirigent.

Ad 3: Formanden beretter om bestyrelsens om årets gang i golfklubben. Hvert medlem af bestyrelsen aflægger en mundtlig beretning indenfor eget ansvarsområde.

Ad 4: Revideret regnskab 2019 – Revisor Lilly Jeppesen fremlægger regnskabet på baggrund af bestyrelsens godkendelse. Budget 2020 til godkendelse herunder kontingent/ Jan Find Petersen.

Ad 5: Ingen indkomne forslag

Ad 6: Valg til bestyrelsen:

Ulla Larsen                     -modtager genvalg

Michael Dissing             -modtager genvalg

Jette Pedersen               -modtager ikke genvalg

Thomas Kristensen       -modtager ikke genvalg

Ad 7: der skal vælges 2 suppleanter.

Ad 8: Bestyrelsen vil foreslå genvalg til Lilly Jeppesen.

Ad 9: Præsentation af

  • Træner Rolf Pedersen
  • Golfmanager Mette Meyer Larsen

Ad 10: Eventuelt

Mvh.
Svendborg Golf Klub
Bestyrelsen