Frivillige til ”HAK OG RIV”

OBS OBS OBS: Informationsmøde om Hak og Riv afholdes 29/4 kl. 15.00 i klubhuset.

 

Som meddelt på Generalforsamlingen, bliver der brug for ”billig” arbejdskraft i klubben hen over 2014. Derfor har vi oprettet ”Hak og Riv”.

I skal være os behjælpelige med det manuelle arbejde i sandbunkers i samarbejde med Kenneth. Greenkeeperne sørger for den maskinelle del af arbejdet!

Arbejdet tænkes udført, hvor vi (medlemmerne) går først og hakker ukrudtet løs, efterfølgende river en greenkeeper bunkeren maskinelt.  Anden person river efterfølgende bunkeren, hvor maskinen ikke kan nå (f.eks. oppe under græskanten).

Mere info ved Kenneth på det kommende møde!

Vi forestiller os arbejdet udføres af 2 personer pr gang! – Det vil tage ca. 4 timer.

Frivillige søges, som har muligheden for at yde en 4 timers indsats, i tidsrummet 08.00 – 15.00, på hverdage.

Send en mail til Emil på: en@svendborg-golf.dk  senest fredag den 25 april 2014.

Efterfølgende bliver der hurtigst muligt indkaldt til instruktionsmøde, hvor Kenneth vil forklare arbejdsproceduren nærmere.

Bliver vi 24 frivillige, skal hver enkelt frivillig yde 2 X 4 timers arbejde i løbet af sæsonen!

Belønning: Sidst  på sæsonen bliver der afholdt en turnering, hvor alle, der udfører frivilligt arbejde til klubben, vil blive indbudt!

På forhånd mange tak!

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsen vegne

Lone A. Topp