Frist for nedgradering af medlemskab pr 1 januar er nu overskredet.

HUSK, Sekretariatet kan ikke afvige fra vedtægterne og hvorend vi gerne vil hjælpe, kan vi ikke handle mod klubbens vedtægter som er vedtaget på klubbens generalforsamling af klubbens medlemmer.

Vedtægternes §4 siger følgende

” Opgradering af medlemskab kan ske til enhver tid i løbet af året mod at betale restkontingent for den resterende del af året samt eventuelt indskud.

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb pr 31/12. Overgang til passiv medlemskab kan dog ske skriftligt med en måneds varsel til udløb pr 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 re­fun­deres forudbetalt kontingent for 2. halvår.”

Udmeldelse eller anden form for nedgradering af medlemskab kan altså først træde i kraft pr. 30/6-2017