EGA Handicapsystem 2020 – samme system, nye muligheder

Følgende er kopieret direkte fra danskgolfunion.dk – https://www.danskgolfunion.dk/artikel/ega-handicapsystem-2020-samme-system-nye-muligheder

Dansk Golf Union bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.

Baggrund:

EGA har erkendt, at tidsplanen for en samlet europæisk indførelse af WHS (det nye Handicapsystem) er blevet så forskudt fra den oprindelige, at det er acceptabelt at vælge indførelse 2021.

Flere lande udskyder til 2021, herunder Danmark, men da flere lande også indfører det nye Handicapsystem fra 2020, ønsker DGU at give alle spillere i Danmark de bedste muligheder for at kunne oppebære et handicap, der er så internationalt sammenligneligt som muligt – især for nuværende Handicapgruppe 1 (< 4,5).

I det nye Handicapsystem er der ingen handicapgrupper, og der er ingen begrænsninger mod at spille tællende 9- eller 18-hullers runder for nogen spillergrupper. DGU ophæver derfor allerede i overgangsåret 2020 visse eksisterende begrænsninger i EGA-handicapsystemet.

Desuden er der i det nye Handicapsystem 2021 brug for en større mængde nutidige scores for at kunne beregne et nyt handicap, som bedst muligt reflekterer spillestyrken.

På baggrund af ovennævnte bruger DGU derfor 2020 som overgangsår.

Der er således behov for at:

  1. Give alle de bedste muligheder for at aflevere et tilstrækkeligt antal nutidige scorekort (helst 20 inden for en kortere årrække) som grundlag for beregningen af det nye handicap i 2021
  2. Sikre at golfspillere internationalt i 2020 har samme muligheder for at påvirke sit handicap
  3. Vænne sig til det kommende nye Handicapsystem 2021 uden handicapgrupper og begrænsninger

Alt dette løses ved at øge muligheden for at registrere flere tællende EDS runder for alle EGA-handicapgrupper forud for overgang til det nye Handicapsystem.

I det nye Handicapsystem 2021 er der ingen handicapgrupper, og der er ingen begrænsninger mod at spille tællende 9- eller 18-hullers runder for nogen spillergrupper. I Danmark bruger vi overgangsåret 2020 til at nærme os dette ved at ophæve den nuværende danske begrænsning mod tællende 9-hullers runder for Gruppe 2, hvilket kun efterlader det eksisterende EGA’s forbud mod at Gruppe 1 afleverer tællende 9-hullers runder.

Dog vil DGU  allerede fra 2020 tillade at Gruppe 1 spiller tællende (EDS) 18-hullers runder, for at de kan aflevere flest mulige scores på lige fod med elitespillere i andre lande, som har indført det nye handicapsystem.

Helt konkret betyder det at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med disse tilpasninger:

  • § 3.6.1c ændres således:
    • DK-begrænsningen mod at spille 9-hullers runder ophæves for Gruppe 2
  • §3.8.4 ændres således:
    • EGA-begrænsningen mod at aflevere EDS runder ophæves for Gruppe 1 (dog skal der spilles 18 huller)

Der er oprettet to nye manualer til EGA-Handicapsystemet for 2020, som findes her:

Vejledning til Handicapudvalg (klik)

Vejledning til spillere (klik)

Handicaprevision 2019/2020

Gruppe 1 spillere blev i 2019 tilladt at aflevere private runder under EDS-lignende forhold for at disse kunne indgå i en udregningen fra et EGA til WHS handicap og dermed have indflydelse på deres handicap i 2020.

Der vil ikke blive foretaget en regulering af spillernes handicap direkte på baggrund af disse scores, men de vil indgå i den årlige handicaprevision og dermed påvirke resultatet af denne.

Hvis en spiller fx har afleveret flere private runder markant dårligere end spillerens nuværende handicap, vil disse således bidrage til at spillerens handicap hæves i forbindelse med den årlige handicaprevision.

Ændringerne kommunikeres mere detaljeret i Klubnyt og  ligeledes til spillere via artikler på golf.dk/sociale medier. DGU vil ligeledes udfærdige en tekst som klubberne med fordel kan inkludere i deres kommende nyhedsbrev.