Der bliver spredt gødning på tee’s og greensområder i dag.