Delrapport fra Golfspilleren i Centrum

Den første af i alt tre rapporter fra jer medlemmer har nu været tilgængelig for os i en uges tid. Vi har brugt ugen på at analysere resultaterne og udforme denne korte rapport, der fortæller lidt overordnet om de resultater vi har haft. Når vi modtager denne rapport findes der ni punkter som vi kan se nærmere på. Det er følgende berøringsflader som vi kort vil redegøre for her.

  • Banen
  • Klubliv
  • Restaurant
  • Klubhus
  • Træningsfaciliteter
  • Proshop
  • Træning
  • Ledelse og information
  • Priser og produkter

Banen

Generelt er der en pæn score på banen og respondenterne er overordnet tilfredse med banen. Dog kan vi af resultaterne se at toiletforholdene kan forbedre uden at det dog er alarmerende på skalaen. Det samme er gældende ved vores bunkers.
Der hvor vi scorer lavest, er på afstandsmarkeringerne på banen. Her er der et klart forbedringspotentiale som der skal diskuteres i baneudvalget. Det er ligeledes et punkt som vi kan se at gæsterne også påpeger som en mulig forbedring.

Klubliv
Klublivet er noget som medlemmerne vægter meget højt, der er udpræget tilfredshed med antallet af turneringer samt det sociale liv i klubben. Dog kan vi forbedre vores information om klubber i klubben, som folk ikke føler sig godt nok orienteret om. Dette vil vi forsøge at optimere gennem en dialog med de forskellige klubber i klubben og forsøge at præge dem til at optimere deres informationsniveau, via hjemmesiden.

Restauranten
Er det sted der scorer den højeste score og tilfredsheden er høj på alla parametre.

Klubhus
Klubhusets faciliteter og renlighed har en tilfredsstillende score og der er en udpræget tilfredshed med disse områder.

Træningsfaciliteter
Antallet af overdækkede udslagssteder blive betegnet som ikke tilfredsstillende. Denne drøftelse vil blive foretaget på et bestyrelsesmøde i fremtiden, det kan være en dyr løsning, som der omvendt også kan forsøges afhjulpet ved hjælp af frivilligt arbejde.

Proshop
Her er der en generel tilfredshed med åbningstider, udvalget og betjeningen.

Træning
Af de respondenter som benytter en af trænerne er der også udvist stor tilfredshed.

Ledelse og information
For sekretariatets vedkommende er der tilfredshed med service og informationsniveauet. Til gengæld kan åbningstiderne optimeres. Så vidt det er muligt så vil der blive set nærmere på dette i forhold til næste sæson. Bestyrelsens informationsniveau og erkendtligheden af deres arbejde er steget en smule i forhold til sidste år.

Priser og produkter
Medlemskaberne der udbydes er tilpasset de behov som respondenterne har.  Desuden er tilfredsheden med prisen også tilstrækkelig høj, til at det må betegnes som tilfredsstillende.

 

Udover de mange punkter har vi fået en række tilkendegivelser fra respondenter som gerne vil yde frivilligt arbejde. Det er vi meget glade for og sekretariatet er i øjeblikket ved at kontakte de udvalg, som har modtaget tilkendegivelser om frivilligt arbejde. Det er så udvalgenes opgave at kontakte dem som har meldt sig til at yde en form for frivilligt arbejde. Denne proces kan godt være langvarig, men vi håber på forståelse herfor.

I Golfspilleren i Centrum er der også mulighed for at smide en kommentar til undersøgelsen og det er der heldigvis mange der benytter sig af. De af jer som angiver navn kontakter vi for at komme i dialog med jer om ris/ros og hvordan det kan forbedres. Dog er de fleste kommentarer anonyme, hvorfor vi her til sidst vil give en generel feed back på enkelte af de mange emner vi modtager i kommentarerne.

 

Betjening af greenfee gæster bør forbedres.

Allerede i november sidste år, besluttede vi at flytte det fra en automat og ind til proshoppen. Dengang kunne vi (I Golfspilleren i Centrum) se at gæster søgte et sted de kunne få personlig betjening ved betaling af greenfee. Kombinationen af at sende dem forbi shoppen gør at de også får mulighed for at se udvalget i proshoppen, samt vi har mulighed for at give dem en ekstra service i form af en flaske vand som er doneret af restauranten, proshoppen, klubben og Albani. De tilkendegivelser vi har fået fra gæsterne i år, er en udpræget tilfredshed med at greenfee betjeningen er gjort personlig. Vi anser derfor de besvarelser ang. greenfee gæster, og betjeningen af disse for løst.

Alt for mange kender ikke etikette reglerne

Gennem begynderudvalget lærer alle golfspillere hvordan man gebærder sig på golfbanen. Vi kan dog ikke altid sikre at etikette, flow osv. følges men håber at alle vil være behjælpelige med at opretholde den bedst mulige standard for klubben. Vi har baneservice som forsøge at hjælpe alle til en god runde, men de kan desværre ikke køre hele tiden. Fra sekretariatets side vil man i fremtiden forsøge at gøre mere opmærksom på etikette mm. Selvfølgelig i en ordentlig tone.