Coronavirus: DGU anbefaler…

Svendborg Golf Klub må ligesom alle tage et samfundsansvar, og gøre alt hvad vi kan i denne svære situation, og vi må alle huske på, at golf ikke er en nødvendighed.

Dansk Golfspil Union anbefaler, at golfklubberne lukker ned for at mindske spredning af smitte.

Bestyrelsen i Svendborg Golfklub lukker 18-hulsbanen, træningsfaciliteter, par-3-banen og klubhus. 9-hulsbanen er stadig åben for spil i max. 2-bolde. Da klubhuset vil være aflåst, spilles der uden scorekort.

 

DGU’s anbefalinger:

https://www.golf.dk/nyhed/dgu-anbefaler-golfklubberne-lukker-deres-klubhuse-golfbaner-og-tr%C3%A6ningsfaciliteter

 

I kan stadig komme i kontakt med Ebbe og Finn mandag-fredag kl. 9.00-12.00, hvis I har spørgsmål.

 ALLE arrangementer er aflyst.

 Nedlukningen af klubben er fra 18/3-31/3 2020.

 

      På bestyrelsens vegne

              Ulla Larsen

Formand for Svendborg Golfklub