CBA – Computed Buffer Adjustment (beregnet justering af neutral zone)

På kontoret modtager vi jævnligt forespørgsler på hvorfor man i turneringer ikke er blevet reguleret selvom man f.eks. laver 37 point, eller hvorfor man er blevet reguleret selvom man scorede 35 point. Det skyldes ganske enkelt at der ved de nye hcp. reglers indtog i 2012 indførte det der hedder CBA (Computed Buffer Adjustment) paragraffen for reglen er 3.7 og du kan læse mere om den herunder.

§ 3.7 Computed Buffer Adjustment

(beregnet justering af neutral zone)

3.7.1 Efter hver runde i en tællende 18 huls turnering(håndteret elektronisk), skal der foretages CBA-beregning.

3.7.2 I CBA-beregningen indgår spillere i handicapgruppe 1-4 med EGA-Handicap. Resultatet af beregningen gælder også handicapgruppe 5.

3.7.3 Resultatet af CBA-beregningen kan gå fra +1 til -4 og ”reduction only” (RO).

3.7.4 Et resultat på – 1 til -4 og RO betyder, at grænsen for neutral zone sænkes tilsvarende.
Et resultat på +1 betyder, at grænsen hæves med 1.
Eksempel: En handicapgruppe 1 spiller scorer 33p, og en anden handicapgruppe 1 spiller scorer 35p. CBA beregnes til -2. Neutral zone er normalt 35-36p, men bliver nu sænket med 2 til 33-34. Handicap for spilleren med 33p forbliver uændret.
Handicap for spilleren med 35p bliver reduceret med 0,1.

3.7.5 Der skal være minimum 10 deltagere for at foretage CBA.

3.7.6 I turneringer, der løber over flere dage, udregnes CBA for hver dag.

3.7.7 Turneringsledelsen kan inden turneringen beslutte, at CBA-beregning foretages samlet for alle runder/rækker der er spillet samme dag.

3.7.8 Hvis en runde bliver annulleret af Komiteen, tæller kun scores i neutral zone eller bedre og CBA sættes til 0.