Billeder til PR, Hjemmeside og Facebook

Når man færdes på anlægget ved Svendborg Golf Klub risikerer man at blive “fanget” på diverse situationsbilleder, som klubben kan bruge til annoncemateriale, hjemmeside, Facebook og andre offentlige udgivelser.

Vi tilstræber at folk ikke er i tvivl om at de bliver fotograferet. Skulle man have forbehold for fotos eller lignende må man meget gerne gøre klubben opmærksom på det, ved at kontakte sekretariatet. Hvis vi gerne vil bruge et billede hvor man kan genkendes vil vi forsøge at indhente samtykke til at bruge billedet. Dette oftest via mail korrespondance.

Generelt henholder vi os til materialet fra DIF (Danmarks Idræts Forbund) Dette materiale kan du læse på linket Notat_Brug af fotos i branding og PR