Bestyrelses seminar afholdt den 20 januar

I lørdags afholdt bestyrelsen med suppleant, samt Emil og Kenneth et seminar med fokus på følgende to hovedpunkter Medlemsvedligeholdelse og -hvervning samt Frivillige til driftsmæssige opgaver. Vi havde hjælp af 2 konsulenter fra Dansk Golf Union. Dagen forløb godt med masser af input på begge punkter, ikke mindst ideer fra andre klubber. Vi vil på vort bestyrelsesmøde primo februar prioritere disse input og færdiggøre en handlingsplan for begge punkter.

Som meddelt i vor medlemsinformation fra november 2017 ønsker vi flere praktiske opgaver løst af frivillige. Vi vil medio februar komme med en struktureret oversigt over de opgaver vi ønsker udført af frivillige. Den vil blive udsendt til alle medlemmer og vi vil afholde et orienteringsmøde primo marts.