Bestyrelsen i Svendborg Golf Klub

Ulla Larsen

Ulla Larsen

Formand

Mobil: 5170 0517
E-mail formand@svendborg-golf.dk

Finn Lørup

Finn Lørup

Næstformand

Mobil: 2988 2015
E-mail: finn@loerup.dk

Jan Find Petersen

Jan Find Petersen

Controller

Mobil: 4095 1074
E-mail janfindpetersen@gmail.com

Ebbe Vej

Ebbe Vej

Bestyrelsesmedlem

Tlf: 2462 2607
E-mail ebbevej@gmail.com

Ingrid Strandby

Ingrid Strandby

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 4053 2630
E-mail: ingridstrandby@gmail.com

Ellen Østa

Ellen Østa

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 3023 7188
E-mail ellenoesta@hotmail.com

Thomas Gulløv Longhi

Thomas Gulløv Longhi

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 72215651
E-mail tgu@simac.dk

Jens R. Møller

Jens R. Møller

Suppleant

Mobil: 40553749
E-mail jensrm@live.dk

Bestyrelsens ansvarsområder

Her kan du læse om hvordan bestyrelsen har organiseret sig og fordelt de forskellige områder imellem sig. Det betyder, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer er tovholdere for området og refererer aktiviteter mm. til bestyrelsen.

LÆS MERE HER

Håndbog for bestyrelse og udvalg

En vejledning til bestyrelsen og de enkelte udvalgs kompetencer og arbejdsopgaver. Her finder du også visionen for klubben og for golfanlægget og en beskrivelse af forretningsordenen for bestyrelsen og FU (forretningsudvalg).

LÆS MERE HER