Bestyrelsen i Svendborg Golf Klub

Ulla Larsen

Ulla Larsen

Formand

Mobil: 5170 0517
E-mail: ulla.larsen18@gmail.com

Finn Lørup

Finn Lørup

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 2988 2015
E-mail: finn@loerup.dk

Thomas Gulløv Longhi

Thomas Gulløv Longhi

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 7221 5651
E-mail tgu@simac.dk

Claus Bjerregaard

Claus Bjerregaard

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 2819 1822
E-mail claus.bjerregaard@me.com

Ingrid Strandby

Ingrid Strandby

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 4053 2630
E-mail: ingridstrandby@gmail.com

Ellen Østa

Ellen Østa

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 3023 7188
E-mail ellenoesta@hotmail.com

Jens R. Møller

Jens R. Møller

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 4055 3749
E-mail jensrm@live.dk

Dennis Rasmussen

Dennis Rasmussen

Suppleant

Mobil: 3030 6191
E-mail dennis@tfw.dk

Jan Find Petersen

Jan Find Petersen

Projekter

Mobil: 4095 1074
E-mail janfindpetersen@gmail.com

Bestyrelsens ansvarsområder

Her kan du læse om hvordan bestyrelsen har organiseret sig og fordelt de forskellige områder imellem sig. Det betyder, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer er tovholdere for området og refererer aktiviteter mm. til bestyrelsen.

LÆS MERE HER

Håndbog for bestyrelse og udvalg

En vejledning til bestyrelsen og de enkelte udvalgs kompetencer og arbejdsopgaver. Her finder du også visionen for klubben og for golfanlægget og en beskrivelse af forretningsordenen for bestyrelsen og FU (forretningsudvalg).

LÆS MERE HER