Bestyrelsen har konstitueret sig

Kære medlemmer,

Efter Svendborg Golfklubs generalforsamling d. 20.august har bestyrelsen konstitueret sig med Ulla Larsen som formand, Michael Dissing som næstformand og Jan Finn Petersen som controller. Nyvalgt til bestyrelsen er Finn Lørup og Ingrid Strandby. Derudover er Carl Andersen og Ebbe Vej også i bestyrelsen.

Det første bestyrelsesmøde er d. 16.september og herefter vil bestyrelsen arbejde fremadrettet for klubben og ikke kun med brandslukning, som det mest har været tilfældet fra marts og til nu.

I vil løbende få nyhedsbreve med orientering om beslutninger fra bestyrelsen og sekretariatet.

Jeg glæder mig til et godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde for klubben.

På bestyrelsens vegne
Ulla Larsen