Begynderudvalgets første Par 3 match søndag, den 8.5. 2016

 

Kl. 10.00:       Vi mødes uden for klubhuset og holdene sammensættes, scorekort byttes osv.

Kl. 10.15        Vi går over til Par 3 Banen

Kl. 10.30:       Matchen går i gang (Gun Start – dvs. alle holdene starter samtidig på forskellige huller)

Kl. 12.00:       Frokostplatte med 1 øl/vand eller 1 glas vin i caféen – hyggeligt samvær

Kl. 13.00:       Præmieuddeling

Pris incl. frokost: kr. 85,00

(Tilmelding på begyndertavlen senest søndag, den 1. maj a.h.t. caféen)