Bane status d. 4 april.

Hele baneanlægget bærer meget præg af alt den sne der kom forleden dag. Der er ekstrem vådt overalt, der står nye ”sø’er,” hvor jeg ikke tidligere har set vand stå. 9 hullers banen er åben for spil på klippede greens. 18 hullers banen spilles stadig som vinterbane, men nogle huller er åbne på sommer greens.

Der skal lægges op på alle klippede arealer.