Årets frivillige 2023

Traditionen tro, er årets frivillige udnævnt. I år er der 2 ildsjæle, som er blevet ekstra bemærket: Kirsten Bernburg og Steen Clausen. Kirsten er aktiv i begyndere, Kvinder & Golf og Rehab. Samtidig hjælper hun gerne med golfbox. Steen hjælper ligeledes med begyndere, kaniner og Rehab. Begge er engagerede i det frivillige arbejde. En stor tak til jer begge!