Årets frivillige 2022

Årets frivillige 2022 er:

Inger Dahl, Hanne Hviid, Jørgen Nimb, Henning Dahl og Peder Hviid.

I er alle fem beskedne folk, hvilket kendetegner jeres reaktion på denne påskønnelse.

I arbejder alle for Svendborg Golf Klub både med synlige og mindre synlige ting.

I er der, når der skal males udvendig eller indvendig, når blomster skal købes og plantes, når
vaskebordet i bagladen skal afrenses for kalk, når der skal gøres rent i køkkenet, fryse og
frostrummet, når gæster, turneringsspillere, Landsstævnespillere eller andre skal serviceres på
banen, når stole skal renses, flagstænger skal ordnes, rengøring af starter, lynhus og toilet , og
maling af samme, ja faktisk kan jeg blive ved. Stille og roligt laves ting, som ellers ikke ville blive
lavet.

I er alle med til at gøre Svendborg Golf Klub til et bedre sted at være og jeres frivillige arbejde
værtssættes af bestyrelsen, sekretariatet og vores medlemmer.

De bedste hilsener
Ulla Larsen
Formand