Tirsdagsdamernes Generalforsamling Tirsdag d. 27.sept 2016

Tirsdagsdamernes Generalforsamling  Tirsdag d. 27.sept 2016

Dagsorden:

Formanden byder velkommen.

Valg af ordstyrer.

Formandens beretning.

Kassereren fremlægger regnskab  til godkendelse.

Indkomne forslag — alle medlemmer kan aflevere forslag (gerne på mail) senest 14 dage før generalforsamlingen.

Valg til bestyrelsen:

På valg:
Marianne Jensenmodtager genvalg
Inger Olsen  – modtager genvalg

OBS!! – pladserne er åbne og ethvert medlem kan frem til og på selve generalforsamlingen komme med forslag.

Valg af 2 suppleanter. 

Lise Rungø – modtager genvalg
Lis Larsen – modtager ikke genvalg (bestyrelsen foreslår Anne Louise Jørgensen)

Valg af revisor.

Eventuelt.

MVH Bestyrelsen