27/10 Bane status.

Hullerne 2 til 10 er lukket pga. der er meget vådt. Så derfor spilles vinter banen, men til sommer greens.
Vinter banen er: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 og 18 + hul 1 til 9 på 9 hullers banen.
Der henstilles til at der bruges bærebag for at skåne banen mest mulig.