Velkommen til alle medlemmer til golfsæsonen 2020

Denne usædvanlige start på golfsæsonen starter ikke med en åbningsmatch eller standerhejsning. Det må vi vente med til måske en midsommer turnering.

Vi er stadig i Corona’ens skygge og må selvfølgelig rette os efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der er løbende kommet anbefalinger fra Dansk Golf Union, som bestyrelsen har valgt at følge.

Vores nye golfmanager Mette Meyer er kommet godt i gang. Hun arbejder sig ned i opgaverne og ændre nogen steder rutiner, så det passer til hende. Ligeledes er vores nye træner Rolf Pedersen kommet godt i gang, og I kan booke træning ved ham. Mette og Rolf arbejder sammen om opgaverne i Sekretariatet.

Jeg vil ganske kort give et overblik over starter for klubberne i klubben (KIK).

Fra uge 19 starter KIK’erne så småt op. Mandagsherrene starter d. 4.maj og Torsdagsturneringen v. Per Bihl starter torsdag d. 7.maj. Der er kommet retningslinjer fra disse KIK ud til klubbernes medlemmer.

Tirsdagsdamerne og Senior Klubben starter d. 12.maj og vi starter med Begynderne d. 18 maj og lige nu er vi i gang med at planlægge opstart af Juniorerne.

Hvis I kunne tænke jer at være med i en af KIK’erne, så kan I henvende jer til formændene for KIK’erne, I finder deres kontakt oplysninger på hjemmesiden.

Der har været en del snak om, hvornår KIK’erne kunne starte, og bestyrelsens holdning er, at overholder man Sundhedsstyrelsens anbefalinger og forsamlingsforbuddet på max 10 personer, så kan KIK’erne starte.

Vi er alle voksne mennesker, som kender Corona situationens alvor, derfor vil jeg stilfærdigt bede jer om at køre hjem efter jeres runde. Det vil være så ærgerligt at lukke klubben ned pga. socialt samvær – øl på parkeringspladsen og bagtrappen. Det må vi vente med, til vi igen kan samles i vores klubhus.

Ellers står banen flot. Starterhus og Lynhus er ved at blive gjort i stand, frivillige er så småt begyndt at arbejde på banen og 9-huls banen har fået sand i bunkerne.

Jeg møder glade golfere i klubben og får mange positive kommentar. Med det dejlige solskinsvejr vi har haft i nær en måned, håber jeg, at alle er kommet godt i gang med at spille golf.

Rigtig god sæson til alle.

De bedste hilsener
Ulla Larsen
Formand