Velkommen i
Svendborg Golfklub

Prisen på et prøvemedlemskab er kr. 995,- for tre måneder.

Golf er fællesskab, natur og fleksible tidsrum hvor du selv kan bestemme hvornår du vil træne og spille. I Svendborg har vi et grundigt træningsforløb med træning på fælles hold, så du møder en masse andre glade golfere. I forløbet kommer vi vidt omkring golfens facetter og det hele foregår i en sjov og venskabelig tone. Vores begynderudvalg står klar til at byde dig velkommen i samarbejde med trænerne og resten af klubben. Tilmeld dig allerede idag ved at sende en mail på info@svendborg-golf.dk eller ring 62 22 40 77

Link til regelprøve findes her https://www.golf.dk/regelprove

Herunder vil du kunne læse mere detaljeres om forløbet med golfkørekortet.

Et begynderforløb i Svendborg Golf Klub.

Har man aldrig prøvet at spille golf før er der en række ting man skal gennemgå førend man kan komme afsted på banen. Alt dette er samlet sammen i det man kalder et ”kørekort”

Årsagen til at man skal igennem et kørekort skyldes en lang række forhold som vi her vil beskrive.

 • Sikkerhed på banen: både for din egen skyld, men også for de andre spillere på banen.
 • Golfreglerne: Når man spiller golf er man sammen med sine medspillere også dommer. For at kunne være dette, skal man igennem det man kalder regelgennemgang samt en teoriprøve. På den måde er man sikret at golfspilleren kender et minimum af reglerne.
 • Når man er afsted på egen hånd skal man kunne kende reglerne om flow på banen. Dette vil man også lære gennem kørekortet. Man lærer at samle op efter at have brugt sine max antal slag, at sætte sin golftaske optimalt i forhold til at komme hurtigt videre og mange andre ting som hjælper til med at sikre et godt flow på golfbanen.
 • Gennem Dansk Golf Union er der opstillet en række minimumskrav som vi som klub skal opfylde for at måtte sende nye golfspillere ud på banerne. De er følgende.
  • To timers regel- og etiketteundervisning
  • Tre timers kort spil
  • Tre timers langt spil
  • Slagprøve
  • Spilprøve
  • Regelprøve – online på www.golf.dk/regelprove

Dansk Golf Union anbefaler at man som klub både tilbyde korte hurtige forløb af to-tre dage samt længere forløb på op til 10 uger.

I Svendborg forsøger vi at leve op til disse anbefalinger ved at udbyde begge muligheder i sæsonen. Standard begynderforløbet i Svendborg Golf Klub er en periode på tre måneder hvor man gerne skulle kunne nå alle minimumskravene i kørekortet igennem. Vi vil dog løbende udbyde de korte forløb på to-tre dage. Her skal man holde sig ajour i nyhedsbrevet og på hjemmesiden da det er her vi annoncerer disse hold. Ønsker man at deltage på et ”hurtig” hold kan man også kontakte sekretariatet og blive skrevet op til at modtage direkte besked ved opstart af disse hold.

Regelgennemgang

I regelgennemgangen vil vi gennemgå teori omkring golfspillet, her får du to timers gennemgang af etiketteregler, sikkerhed, spillets gang, banen samt udfyldelse af scorekort. Du vil også få udleveret to regelbøger, som kan hjælpe dig undervejs.

Online teoriprøve

Når du har taget regelgennemgangen, kan du tage teoriprøven på www.golf.dk/regelprove

Prøven består af 27 spørgsmål og omhandler de områder, du har gennemgået i regelgennemgangen. Du må gerne bruge dine regelbøger, når du svarer på spørgsmålene. Når du har besvaret alle spørgsmål, vil du på skærmen kunne se rigtige og forkerte besvarelser. Derefter bliver du bedt om at gennemgå de spørgsmål, du har svaret forkert på igen. Når du har besvaret alle spørgsmål rigtigt, vil der blive sendt en mail til sekretariatet i klubben, og dermed vil du have bestået prøven.

Undervisning i forskellige slag (Fællestræning)

Golf er meget andet end regler og etikette. Den væsentligste del af spillet er slaget til bolden, men det er til gengæld også den sværeste del. Derfor er det vigtigt, at du får indledende undervisning i, hvordan du skal gøre.

Fællestræningen giver en introduktion til det korte spil og til det lange spil.

Ved kort spil forstås de slag, der hedder chip, pitch, bunkerslag og putte, og som ude på banen foregår omkring green. Det lange spil er de slag, der slås fra teested og fairway. Det vil være klubbens PGA-trænere, der underviser dig i det korte og lange spil.

Husk at holde øje med og bruge begyndertavlen.

I klubhuset finder du en tavle der er forbeholdt begyndere. Den er placeret i gangen ud mod gavldøren, mellem proshoppen og omklædningsrummene. Her vil du som begynder finde en protokol som løbende skal opdateres af dig som begynder jo længere du kommer i forløbet. Dette er med til at sikre at vi som klub ikke taber nogle begyndere på gulvet, men kan hjælpe til med at man kommer hele forløbet igennem så hurtigt og problemfrit som muligt. Det er også via denne tavle at du kan skrive dig op til prøver, samt finder kontaktoplysninger på begynderudvalget.

Når prøvemedlemskabet er slut har man forskellige muligheder for at fortsætte som medlem på en række forskellige vilkår, disse kan man læse om på hjemmesiden eller ved at kontakte sekretariatet.

Vi, i begynderudvalget håber, at du vil føle godt tilpas i klubben , og skulle du have spørgsmål  etc., er du altid velkommen til at kontakte Begynderudvalget.