Skiltning på 18-hulsbanen

Med omlægningen af 18-hulsbanens forløb er der, som I formodentlig allerede har bemærket, blevet nye “transportveje” mellem hullerne.

Netop nu observeres, hvorledes disse veje benyttes og hvor der eventuelt vil være grund til omlægninger. Ligeledes iagttages, om der er steder, der kan give anledning til farlige situationer.

Inden for ganske kort tid, vil der med baggrund i ovennævnte observationer blive foretaget fornøden skiltning, således at det bliver nemmere at færdes korrekt på banen, at farlige situationer minimeres og naturligvs at greenfeespillere kan finde let frem til de rigtige teesteder.

 

Bestyrelsen

Jan Find Petersen