OPDATERING

I lyset af de seneste restriktioner fra myndighedernes side, må vi forholde os til onsdagens boldopsamling på rangen. Det er ikke længere tilladt at samles mere end ti mennesker, og der må derfor samles i mindre grupper i stedet for en samlet opsamling af vinterens rangebolde.

Vi henstiller til, at medlemmer der gerne vil hjælpe med opsamling af gamle rangebolde, tager hensyn til hinanden ved at holde behørig afstand og kun samles ganske få personer – under ti.

Tak for de mange tilsagn vi har fået om deltagelse, vi får i klubben nok brug for al den støtte vi kan mønstre i den kommende tid.

Hilsen

Ebbe Vej

Midlertidig manager