Nyt fra Bestyrelsen (5)

Nyt fra bestyrelsen (5)

Bestyrelsen har netop afholdt sit 3. bestyrelsesmøde, hvor vi bl.a. orienterede om tiltaget ”Vi passer på banen” i uge 29, et tiltag stærkt inspireret af konstruktive forslag fra medlemmer. Plakat er allerede hængt op i klubhus, og på hjemmesiden popper der også ”reklame” for ugen op. Det betyder ikke, at vi ikke allerede passer på banen – eller skal gøre det – men at der i uge 29 er ekstra fokus på ”god opførsel på vores smukke bane”. Der er for nogles vedkommende ”room for improvement”! De nuværende ordens- og etiketteregler er nu blevet revideret – hænger på tavle udenfor trænerkontoret/står på hjemmesiden. Kig gerne på dem :0). Også på opfordring har vi inkluderet lille tegning til tydeliggørelse af klubbens dresscode, som vil blive hængt op i klubhuset som ”reminder” og hjælp for Begynderudvalget i deres arbejde med gennemgang af etiketteregler/dresscode for nye golfere. Vi modtager fortsat gerne konstruktive forslag, ingen ris og masser af ros :0).

Bestyrelsen (TK) har nu fundet løsning på problemet med manglende ”kontakt” med flag på greens for de af vore medlemmer og gæster, der bruger kikkert. Flagstænger vil blive ”iklædt reflekser” asap. Derudover er Formandskabet i gang med en a’jourføring af ”Håndbog for Bestyrelse & Udvalg i SGK”. Vi arbejder også fortsat på at få et program, der kan synliggøre de mange frivilliges store indsats.

Som noget nyt :0) har klubben investeret i et antal hængelåse! Disse vil i den kommende tid blive brugt til at låse de skabe i bagladen, der godt nok er fyldt op med medlemmers golfudstyr, men hvor lejen ikke er betalt! Skabene vil så blive låst op igen ved henvendelse hos Emil – ”iført en check på det skyldige beløb”, selvfølgelig! Desuden vil ”ting og sager”, der bare står i bagladen (f.eks. trolley oven på et af skabene) blive ”sat på fjernlager” bagerst i bagladen.

Vores chefgreenkeeper, Kenneth, vil løbende på golfbox orientere om f.eks. prikning af greens (færdiggjort ons./tors. i uge 26), gødskning osv., så vi alle kan ”tage vores forholdsregler”. Banerne står fortsat så smukt takket være et fantastisk dygtigt team af ansatte og frivillige greenkeepers. Styringssystemet til vanding er nu fuldt leveret og i gang. Der er nok en del medlemmer, der ikke ved så meget om Kenneth, men vi kan da fortælle, at han både har boet på Island og i London, og at han udover bl.a. at have arbejdet på Gyldensten også har arbejdet som greenkeeper i golfens højborg, Skotland, på Auchmill banen og på Newmacher i Aberdeen. Ingen tvivl: vores bane er i sikre hænder!

Klubbens nye trænerassistent, Lars Baagøe, har udarbejdet et nyt tilbud – et supplement eller alternativ til træning på driving range –  hvor Lars vil tage 2-3+ golfere med på 9 hullers banen og dér guide os, så vi kan blive bedre. Der er ophængt info om disse ”træningsrunder”, der som udgangspunkt vil ligge på onsdage i lige uger (ab uge 28) fra kl. 16-18. Hvis tidspunkt ikke passer, er Lars naturligvis ”til at tale med” :0). Derudover kan Lars nu bookes på klubbens hjemmeside, når man ønsker ”almindelig træning”. Det samme gælder naturligvis for Fredrik.

Vi mangler stadig hjælp fra frivillige til forskellige opgaver. Frivilligkoordinator, Vagn, og Formandskabet mødes i den kommende uge for at se, om vi kan finde en løsning. Vi mangler bl.a. nogle ”supermænd”, der kan fjerne den store fryser udenfor klubhuset, sætte den på klubbens trailer og køre den på genbrugsstationen. Derudover mangler vi flere til pedelopgaver i og omkring klubhuset. ”Creme Fræsernes smukke rækværk” ved parkeringsområdet vil blive malet inden så længe – en frivillig har tilbudt sig, men vi vil gerne have flere. ”Pedelmutter” Dorthe Snitker :0) er ved at undersøge muligheden for at få lavet en form for hegn/indhegning ved klubhuset, hvor restauranten lidt ”skjult” kan sætte deres ”efterladenskaber” (Europapaller osv.), så forsiden fremstår pæn og ryddelig til glæde både for os og restauranten og ikke mindst restaurantens gæster. Hegnet skal falde ind med klubhuset, og Dorthe vil gerne have hjælp til arbejdet. Klubben vil naturligvis betale for de nødvendige materialer.

Ukrudtet trives usandsynligt godt p.t., så hvis vi kan få stablet et ”Ukrudthold” på benene, der kan ”smukkesere” omkring klubhus og parkeringsområde, vil vi være meget glade. En frivillig har haft travlt med at klippe hæk, en stor opgave, som også Kenneths greenkeepers har hjulpet til med. TAK til alle! Det er vigtigt, at både bane og andre udendørs områder præsenterer sig fint. Det giver et godt indtryk både for os, der kommer (næsten) dagligt, men også for vore gæster.

Vi har haft mange spillere i gang i forbindelse med regions- og divisionsgolf. Regionskoordinator Per Horne kan fortælle, at vi nu er færdige med de indledende runder og i gang med finalerne. Seniorerne vandt mandag, den 24.6. i Faaborg over Lillebælt og er videre. Veteranerne spillede kvartfinale i Kolding mod Aarhus ons., den 26.6., hvor det desværre blev til et nederlag. Desværre kunne vores klub i denne sæson ikke stille op i Veteran C-rækken p.g.a. ”underskud på kvindesiden”, så der skal lyde en stor opfordring til vore kvindelige medlemmer om at melde sig til regionsgolf. Som Per selv udtrykker det, så kan kvindelige golfere i alderen 49+ og 59+ bare ”komme an”, det er sjovt og hyggeligt – og der er brug for jer! Meld jer derfor meget gerne til næste sæsons regionsgolf. Klubbens Senior A hold har været helt suveræne i deres pulje og er gået videre med maximum points, Veteran C holdet vandt også deres pulje og rykker op i B-rækken næste år. Per Horne ønsker at gå af som regionskoordinator ved udgangen af denne sæson. Hans efterfølger bedes henvende sig til Per :0) – så endnu en opfordring til en frivillig (også meget gerne en kvinde): Bliv koordinator af regionsgolfen! (perhorne@godmail.dk)

Også klubbens divionsgolfere (tidligere ”eliterne”) klarer sig fortsat strålende: Ved de seneste matcher vandt 4. divisions herrer 12-0 og fører nu deres pulje. 5 divisions herrer vandt 7,5-4,5 og ligger nr. 2 i deres pulje, 3. divisions veteran vandt 12-2 og fører deres pulje, og så vandt vores 3. divisions damer 9-0 og ligger dermed på en delt 2. plads i deres pulje. Dermed har de sikret deres forbliven i 3. division næste sæson.

TAK til alle vores spillere, der hele tiden er med til at sætte SGK på ”golfkortet” – vi får jo netop gennem regions- og divisionsholdene både selv mulighed for at besøge andre baner, men vi får så til gengæld også mulighed for at ”reklamere” for og vise vores fantastiske bane frem, når vi får besøg den anden vej – og det kan meget vel vise sig at være en ”god investering”.

Fredagsmatchen den 14.6. blev atter en stor succes. Der er nu navneforandring, fordi Christian Haldan har fået Bravo Tours til at være sponsor for denne match. TAK til Christian og Bravo Tours. Næste Bravo Tours Match finder sted 19.7. igen under kyndig ledelse af Ingeborg, Susanne og Christian.

Tirsdagsdamerne arrangerer den 10.8. match – åben for alle/max. Handicap 42 – til fordel for Hospice Svendborg. Gunstart kl. 10. Nærmere info på plakater i klubben (og pop-ups på hjemmeside ab uge 30).

Bestyrelsen holder (delvist) ferie nu – næste bestyrelsesmøde den 7.8. Dog er Formandskabet fortsat aktive i den kommende uge med møde i FEMIL’etten samt møder med en af vore mange frivillige og med frivilligkoordinator Vagn. Desuden vil Formandskabet indimellem være at træffe på kontoret, mens Emil er på 2 ugers barselsorlov ca. ab medio juli.

GOD SOMMER TIL ALLE MED – FORHÅBENTLIG – RIGTIGT MANGE DEJLIGE DAGE PÅ GOLFBANEN.

Svendborg, den 2.7.19

Formandskabet til UG :0)/Gitte Borgermann