Nyt bestyrelsesmedlem

Af personlige årsager ønsker Søren Seiersen at udtræde af bestyrelsen og andre frivillige hverv i Svendborg Golf Golfklub.

 

Derfor indtræder Christian Castella i bestyrelsen med øjeblikkelig virkning.

 

Vi takker Søren for en kæmpe frivillig indsats gennem 8 år i bestyrelsen og ikke mindst i vort baneudvalg.

 

Bestyrelsen