Nedgradering af medlemskab skal senest meddeles skriftligt med udgangen af november

Ønsker du at nedgradere dit medlemskab eller melde dig ud, skal dette ske inden udgangen af november 2017.
I henhold til klubbens vedtægter er du i modsat fald forpligtiget til, at fortsætte dit medlemskab i det kommende første halvår af 2018.

Aldersmæssige ændringer sker automatisk (f.eks. fra ungsenior til senior m.v.).

Send en mail til sekretariatet på info@svendborg-golf.dk eller brp@svendborg-golf.dk inden 30. november 2017.