Medlemsinfo Juni 2018

Kære Medlemmer,

Golfsæsonen startede med en kølig april, men nu har vi haft 2 måneder med sol og sommer, Det indebærer dog, at vor bane er blevet for tør og hård. Det giver en masse meter af ”rul” til bolden, så der har været meget høje scores.  Det pludselige vejrskifte gav os store udfordringer medio maj, hvor græsset nærmest eksploderede op af jorden. Det har vi nu fået styr på godt hjulpen af manglende regn, så banen nu står flot og er meget spilbar.

Vi har igen tilmeldt os ”Golfspilleren i Centrum”, hvor 275 af vore medlemmer fik tilsendt et spørgeskema, heraf valgte 39% at svare på spørgeskemaet. Besvarelsen foregik i den periode, hvor vi havde store udfordringer med klipning af semirough og rough, Vor bane var blandt de 5 dårligste blandt deltagende klubber. De andre parametre ligger tilfredsstillende i forhold til resten af deltagende klubber, der er altid plads til forbedringer. Nogle af de anonyme kommentarer går på de mange 2-bolde, der er på 18 huls banen. særlig i weekenden hvor 4-bolde føler sig presset til at lukke igennem. Vi anbefaler at 2-bolde slår sig sammen. Det er normalt berigende for alle parter og med til at udvikle ens spil og psyke. Så har det tillige et socialt aspekt.

Starten på vor nye frivillighedsprojekter er gået over al forventning. Opsamling af bolde og tømning af skraldespande mv. fungerede fra starten af sæsonen, ligeledes er det en fryd at se resultatet af ”Cream fraichernes” arbejde rundt de mange træer, således at vi i fremtiden sparer en masse tid med græstrimmeren. Med alle de træer vi har mellem fair-ways vil det selvfølgelig tage lang tid inden dette arbejde er færdigt. Træerne tages gruppevis efter aftale med Kenneth.

Primo maj startede ”Krukkerne” med vedligeholdelse af området omkring klubhus og i opbevaringshallen, så nu skal vi andre blot sørge for at feje græs op efter kompressor pustet og først gå ind i bagrummet efter udstyret er renliggjort.

Endvidere er hækkene blevet klippet af frivillige og andre mindre opgaver er også blevet udført af frivillige. I alle vore udvalg har de frivillige ydet en stor indsats, som også støtter op om den sociale del af medlemskabet.

Det har de 2 afholdte jubilæumsturneringer også været medvirkende til. Tilmeldingerne har været gode og stemningen i top. En ubetinget succes.

Til afholdelsen af DM i slagspil søger vi også frivillige til forskellige opgaver. Tilmeld jer til Emil så får I også chancen for at se den danske amatørelite på nært hold.

Vi er i øjeblikket godt 60 begyndere, heraf 46 voksne. Det er lidt i underkanten, hvis vi skal bibeholde vort medlemsantal. Vi beder derfor om din hjælp til at bruge vort jubilæumstilbud om at invitere potentielle medlemmer gratis ud at spille en runde eller to på 9-huls banen ved at tage et bag-mærke til ”gæsten” ved golfbox registreringen.

Fra 16 – 22 juli har vi et jubilæumstilbud til greenfee gæster på 50 DKK for en runde, vi anbefaler vor Klubber i Klubben om at overveje at flytte deres arrangementer til en anden klub i dette tidsrum. Vi har fået tilmeldelse fra over 270 gæster.

Vi ønsker alle en god sommer.

Bestyrelsen