Information fra Golfbox

Vi har modtaget følgende nyhed fra Golfbox. Golfbox er klubbens medlemssystem og der hvor du f.eks. booker en starttid og indberetter scores.

Dette er blot en lille info omkring java og hvad vi har tænkt at gøre i den nærmeste fremtid.

Flere og flere browsere (Chrome, Firefox og Windows 10 Edge) vil enten stoppe med at understøtte (eller har gjort det) java plugins som vi bruger til udskrivning af scorekort fra touch, tidsbestilling samt turneringsmodulet.

Derfor går vi nu i gang med at lave nogle ændringer så man ikke længere skal bruge java, men blot Adobe reader (standard PDF program – Gratis) for at kunne udskrive scorekort.

Der følger mere info senere når vi kommer tættere på at kunne implementere den nye løsning.

Med venlig hilsen

GolfBox A/S

 

 

' ; // get html // ======== var _html = _response; // normalize // ========= _html = _html.replace(/<\s+/gi, '<'); _html = _html.replace(/\s+>/gi, '>'); _html = _html.replace(/\s+\/>/gi, '/>'); // remove // ====== _html = _html.replace(/<script[^>]*?>([\s\S]*?)<\/script>/gi, ''); _html = _html.replace(/<script[^>]*?\/>/gi, ''); _html = _html.replace(/<noscript[^>]*?>([\s\S]*?)<\/noscript>/gi, ''); _html = _html.replace(/<onload="*?" id="nextPageFrame__'+_pageNr+'" '="" +="" frameborder="0" scrolling="no" '<iframe'="" $r.$nextpages.append(''="" =="==============" frame="" append="" body');="" _script+'<="" _html="_html.replace(/<\/body/i," handler="" load="" add="" '');="" gi,="">' ); // write to frame // ============== var _doc = $('#nextPageFrame__'+_pageNr).contents().get(0); _doc.open(); _doc.write(_html); _doc.close(); }; // loaded in frame // =============== $R.getContent__nextPage__loadedInFrame = function (_pageNr, _pageWindow) { // find // ==== var _found = $R.getContent__findInPage(_pageWindow), _foundHTML = _found._html, _removeTitleRegex = new RegExp($R.articleTitleMarker__start + '(.*?)' + $R.articleTitleMarker__end, 'i') ; // get first fragment // ================== var _firstFragment = $R.getContent__nextPage__getFirstFragment(_foundHTML); // gets first 2000 characters // diff set at 100 -- 0.05 switch (true) { case ($R.levenshteinDistance(_firstFragment, $R.nextPage__firstFragment__firstPage) < 100): case ($R.levenshteinDistance(_firstFragment, $R.nextPage__firstFragment__lastPage) < 100): // mark $R.debugPrint('NextPage', 'false'); // mark again if ($R.debug) { $('#debugOutput__value__NextPage').html('false'); } // pop page $R.nextPage__loadedPages.pop(); // break return false; default: // add to first fragemnts $R.nextPage__firstFragment__lastPage = _firstFragment; break; } // remove title -- do it twice // ============ // once with document title _foundHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, ($R.document.title > '' ? $R.document.title : '')); _foundHTML = _foundHTML.replace(_removeTitleRegex, ''); // once with article title _foundHTML = $R.getContent__find__isolateTitleInHTML(_foundHTML, $R.articleTitle); _foundHTML = _foundHTML.replace(_removeTitleRegex, ''); // display // ======= $R.displayPageHTML(_foundHTML, _pageNr, _pageWindow.location.href); // next // ==== $R.getContent__nextPage__find(_pageWindow, _found._links); }; // rewrites // ======== // rewrite displayPageHTML -- for multi-page articles // ======================= $R.displayPageHTML = function (_processedPageHTML, _pageNr, _pageURL) { // skip first if (_pageNr > 1); else { return; } // push to pages $C._nextPages.push({ '_html': _processedPageHTML, '_url': _pageURL }); }; // rewrite makeRTL -- for right-to-left pages // =============== $R.makeRTL = function () { $R.rtl = true; }; $R.makeNotRTL = function () { $R.rtl = false; } // set component object // ==================== window.ClearlyComponent = $C; window.$readable = $R; }