Indkaldelse til generalforsamling i Tirsdagsdamerne

Hermed indkaldelse til generalforsamling i Tirsdagsdamerne– Svendborg Golfklub.

Generalforsamlingen afvikles lørdag den 28. september kl. 13.30 i Klubhuset.

Dagsorden i følge vedtægterne og forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

Før generalforsamling har vi afslutningsmatch med Gunstart kl. 09:30. Der spilles Mod. Texas Scramble

Efter matchen servere Belinda og Uwe en dejlig frokost til kr. 130,00.

Husk tilmelding senest tirsdag d. 24/9-19