Indkaldelse Ordinær Generalforsamling

Svendborg Golf Klub

 

Ordinær Generalforsamling

 

Vi afholder vor ordinære generalforsamling onsdag, den 16. marts 2016 kl. 19.00

i Svendborg Golfrestaurant i klubhuset, Tordensgårdevej 5, 5700 Svendborg med følgende

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. bestyrelsens beretning
 4. Forelæggelse af revideret regnskab og budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Baglade
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter      Bestyrelsesmedlemmer
  1. Ingeborg Ploug – modtager genvalg
  2. Ulla Larsen – modtager genvalg
  3. Søren Seiersen – modtager genvalg
  4. Torben Ryg – modtager genvalg

Suppleanter

 1. Michael Dissing– modtager genvalg
 2. Nyvalg
 1. Valg af revisor
  1. Genvalg af Lilly Jeppesen, RevisorGruppen
 2. Eventuelt