Generalforsamling i Seniorafdelingen

Seniorklubben indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag den 25. oktober 2016 kl. ca 12.00 – 12.30 i klubhuset

Dagsorden:

Punkt 1 Valg af dirigent

Punkt 2 Formandens beretning

Punkt 3 Seniorklubbens regnskab

Punkt 4 Fastsættelse af kontingent og matchfee

Punkt 5 Forslag fra bestyrelsen

Punkt 6 Forslag fra medlemmerne
(evt. forslag skal afleveres til formanden senest 8 dage
før generalforsamlingen.)

Punkt 7 Valg til bestyrelsen
På valg er:
Erling Pelle (ønsker ikke genvalg)
Jytte Mortensen (ønsker ikke genvalg)
Karen Sparrewath (villig til genvalg)
Leif Nielsen (villig til genvalg)

Punkt 8 Valg af revisor
Niels Kristian Skov (villig til genvalg)

Punkt 9 Eventuelt