Driving Range.

Hver torsdag i september måned vil Driving range være lukket i mellem 9 & 12  pga.  boldsamling og klipning.