Den 16 juli tømmes alle skabe i omklædningsrummene

Mandag den 16 juli vil vi tømme alle skabene i omklædningsrummene. Vi gør det da der generelt mangler mange nøgler i de fleste af skabene.

Skabenes formål er opbevaring af værdier, mens man spiller en runde og ikke til generel opbevaring af diverse ting.

Hvis man som udvalg bruger et skab bedes man inden den 16 juli orientere kontoret via mail på info@svendborg-golf.dk ellers tømmes skabets indhold og skabet gøres tilgængeligt for medlemmer og gæster.