Dato for ordinær generalforsamling

Datoen for den ordinære generalforsamling er fastsat til den 6/4-2017. Husk at forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. februar. Man kan sende forslaget på klubbens e-mail info@svendborg-golf.dk