Bolde til drivingrange

Vi oplever i øjeblikket et stort svind i træningsboldene til drivingrange. De seneste uger er vores beholdning næsten halveret hvilket vil sige at vi har mistet mellem 6- og 7.000 bolde. Dette store svind ligner en organiseret form for tyveri af boldene. Vi skal derfor gøre opmærksom på at hvis man fjerner boldene fra træningsområderne, vil det blive opfattet som tyveri og anmeldt til politiet.
Vi er i øjeblikket i gang med at udtænke en metode til at have åbent mest muligt for adgangen til træningsboldene, men i fremtiden kan det blive nødvendigt at låse dem inde om natten, således vi undgår et fortsat svind. Det er dog vigtigt at pointere at vi vil gøre mest muligt, for at have størst mulig adgang til træningsfaciliteterne.