Bemanding på kontoret

Fra og med d. 3. februar vil kontoret i klubben være bemandet i hverdagene som følger.

Mandag – Onsdag: 9-12

Torsdag: 8-11

Fredag: 9-12

Kontoret kan kontaktes på info@svendborg-golf.dk eller telefon 30 46 31 71

Kontoret vil være bemandet af Ebbe Vej og Finn Lørup