Ændrede åbningstider i shoppen

Vi vil i den kommende tid gøre et forsøg med at have åbent også om tirsdagen – vi håber det viser sig at kunne svare sig, således vi kan fortsætte med det fremover.