Eclectic

Eclectic føres fra 1. maj til tirsdagen før generalforsamlingen i Tirsdagsdamerne.

Hver spiller registrerer sin bedste score for hvert hul, og skriver det ind i den blå Eclectic mappe, der opbevares i damernes omklædningsrum.

Husk at alle huller skal udfyldes for at være med i Eclectic.

Der kan føres Electic på:

Alle stabelford- og slagspilsturneringer på hjemmebane (også hvis der spilles fra blå tee)
Alle holdspil turneringer.
Pink Cup.
Flagspil.

Der føres ikke Eclectic når vi er på udflugt.
Dvs. spillere, der ikke er med på udflugten, men alligevel spiller på dagen ikke kan fører Eclectic.

Hvis en turnering afsluttes efter 16 huller føres kun Eclectic på de 16 huller. Kan man alligevel nå at spille hul 17 og hul 18, er dette
“for egen regning” og scoren kan ikke føres ind i Eclectic.

Vi har i Tirsdagsdamerne har valgt at opgøre resulatet som nettoresultat. Dvs. at vi benytter det handicap spilleren har, når sæsonen slutter (eclectic slutter). Dette handicap’s tildelte slag deles med 2 og fratrækkes resultatet i Eclecticmappen.

Der spilles i 3 rækker, som følger Tirsdagsdamernes handicapgrænser. Der er 3. præmier i hver række.

Spilleren deltager i den række, som svarer til spillerens handicap ved sæsonafslutningen.

Ved lige scores tilfalder præmien spilleren med lavest handicap.