Nyhedsbrev Tirsdagsdamerne

Kære golfdamer/piger

Så nærmer sæsonstarten sig med hastige skridt.
Vejret kan vi desværre ikke forudse, men vi starter op

Tirsdag d. 2. april 2019

Vi har igen i år valgt at lave en kombination af stableford – slagspil og andre spilletyper.

Som I kan se af Turneringsplanen, har vi lavet det således at vi, til vores klubaftener har lavet forskellige spilleformer over færre huller.
Vi har valgt at bruge gunstart 4 gange og løbende start 2 gange i løbet af sæsonen på klubaftener.

Der er lavet lidt ”events” på spilledagene, 1 tælle putts hver måned, nærmest linjen på hul 7, længste drive på hul 1 og hul 13, nærmest hul i 2 slag på hul 14, nærmest hul 6 og hul 17 og spil fra Tee 54 og Tee 58. Så vær opmærksom på disse ”konkurrencer”.

Årets nyheder
År 2019 vil være et prøve år mht. kontingentbetaling på kr. 350,00 for hele sæsonen. Dette gør at du ikke skal betale pr. gang, men kun ved din første spilledag. Dette er godt for mange og knap så godt for få, men for de frivillige i bestyrelsen er det er kæmpe lettelse.
Der gives så ikke tilskud til maden på vores afslutning/generalforsamling. Der må vi selv betale for mad og drikkelse fremover.

Vi har ingen ”komme-sent-liste” i år, da der kun er en enkelt eller 2 der sjældent benytter sig af dette.

Vi har besluttet at alle stabelford matcher afgøres ved bedste 9-6-3 ellers laveste handicap – slagspil afgøres ved laveste handicap.

Seneste tilmelding til klubaften er altid torsdagen før kl. 17:00. Spørgsmål til dagens match kan stilles til de turneringsledere der er opført i golfbox på spilledagen.

Spilletider:

Formiddagsspil: kl. 11.23 – 12:05:  

Kom kl. 11:00 og aflevér dit scorekort til matchledelsen: Matchledelsen sætter hold.

Husk at tage målebånd – flag mm. med ud hvis der er nærmest hul – længste drive eller andet sjov på dagen.

Eftermiddagsspil: Fortrinsret kl 15.04 – 16.03.

Løbende start, aflevér scorekort når du er klar til at slå ud. Matchledelsen sætter hold.

 

Afslutningsmatch:

Afslutningsmatch og generalforsamling vil i år blive lagt lørdag d. 28.september, gunstartstidspunkt endnu ikke fastsat.

 

 

Årets Udflugt:

Udflugten går i år til Brundtland Golfhotel fredag d. 30/8 til lørdag d. 31/8. Der er 1:45 times kørsel fra Svendborg. Der er booket 3-sengsværelser, Der er aftensmad, morgenmadsbuffet, madpakke, overnatning samt frit spil på banen, for kr. 1.022. Mere herom senere

Hospice Sydfyn match:
Vi vil i år prøve at lave en match til fordel for Hospice Sydfyn. Denne match vikles d. 10/8-19. Der er nedsat en ”styregruppe” nemlig Inger, Sanna, Ulla og Susanne. Hvis I har gode idéer eller kender nogen der vil være sponsorer, er I meget velkomne til at kontakte dem.

Turneringsplanen ligger klar på vores hjemmeside og er sat op i golfbox med propositioner for spillet på selve dagen.

Der vil i år være 21 runder (18 tællende runder), hvis banen er klar pr. 2. april 2019, dvs. uden oplæg og til sommergreen. De 3 fratræk af vores 3 dårligste runder (incl. ej fremmødte runder), således at alle har mulighed for at holde ferie og alligevel være med i den samlede konkurrence.

Vi har stadig en mail adresse som I kan skrive til hvis I har ønsker / klager / spørgsmål mm.  Den hedder tirsdagsdamerne5700@gmail.com

I er også velkommen til at blive ven med Tirsdagsdamerne – Svendborg Golfklub på Facebook J

Med håb om en fantastisk sæson med rigtig mange fremmødte damer.

Tirsdagsdamernes bestyrelse
Charlotte, Marianne, Susanne, Dodée, Inger, Ulla, Louise og Sanna

HUSK:
I kan altid holde jer orienteret via Tirsdagsdamernes hjemmeside. Vi prøver at holde ”vores” side ajourført, og er altid glade for tilbagemeldinger fra jer.