Om erhvervsklubben

Formål
ErhvervsKlubbens formål er at skabe en dynamisk erhvervsklub, hvor man har mulighed for at eksponere sin virksomhed og få kendskab til andre virksomheder. Erhvervsklubbens overskud vil hvert år bidrage til udviklingen af Svendborg Golf Klub.

ErhvervsKlubben har nedsat et udvalg der efter årets sidste møde, ud fra indstillinger fra Erhvervsklubben,  bidragre til udvikling af klubben i form af donationer til projekter der vurderes at være til gavn for klubben.

Krav for medlemskab i ErhvervsKlubben i Svendborg Golf Klub.
• Man skal være selvstændig erhvervsdrivende eller beslutningstager i en virksomhed
• Man skal være fuldtidsmedlem eller repræsentant fra et firma med sponsorat i Svendborg Golf Klub

Arrangementer
ErhvervsKlubben mødes til golf én gang om måneden i sæsonen, (April-Oktober, ekskl. Juli) som er en onsdag i hver måned.
Golfarrangementerne kan både være 9- og 18-hullers runder. Dette vil variere over året, og der tilstræbes altid at være præmier og spisning efterfølgende hvor også netværksdelen er i højsædet.
I løbet af sæsonen vil det også tilstræbes at mødes med andre erhvervsnetværk med golf som samlingspunkt, dette for at sprede aktiviteterne ud og møde nye virksomheder. Dette kræver dog tilsagn fra andre erhvervsklubber.
Inden hvert arrangement vil der blive sendt indbydelse ud til ErhvervsKlubbens medlemmer hvor svar udbedes, både ved tilmelding og afbud.

Medlemsliste

Ved indmeldelse i erhvervsklubben accepterer man at en liste med firmanavn og kontaktperson bliver tilgængelig på hjemmesiden.