Per Bihl Torsdags turnering – Turneringer i Corona tiden

Per Bihl Torsdags turnering efter diverse opdateringer af DGU´s anbefalinger, kører vi nu efter nedenstående model.

Tilmelding i golfbox til torsdagens turnering senest onsdag kl. 22.
Indbetaler 32 kr på mobilpay nr. 26420, foretages samtidig. Der må kun betales for 1 spiller af gangen.
Det er ok at der betales for en anden, men så skal der tilføjes i bemærkning hvilket DGU nr. der betales for.

Der laves efter kl. 22 onsdag, en startliste med løbende start kl. 05. torsdag morgen.
Det er kun en proforma startliste, for at få det til at virke.
Der sendes link og kode via mail til app med selvindtastning af brutto score.
Tast din bruttoscore ved dit navn.

Sideløbende med livescoring føres scorekort, som underskrives af både spiller og markør.
Skal afleveres i aflåst postkasse som sidder lige indenfor døren i bagladen.

Scoreindtastning skal være afsluttet inden man forlader klubben.
Glemmer man at aflevere scorekort, betragtes det som ikke deltaget.

For dem som møder op i fortrinsretten torsdag eftermiddag, vil der være en starter fra bestyrelsen ved starterhus på hul 1. Han fordeler i 3 bolde efterhånden som folk dukker op.
Eftertilmeldinger eksisterer ikke i dette system.
Hvis det viser sig på et senere tidspunkt at en har glemt at betale turnerings-fee, slettes vedkommende fra resultatliste. Ligeledes resultatet i den gennemgående.
Selvom 1 spiller pilles ud af resultatliste fra gennemgående, ændres point ikke for de øvrige.