Nyheder fra Greenkeeperen i Svendborg Golf Klub

Risiko for rimfrost

Så er tiden kommet, hvor der er risiko for rimfrost i græsset.

Er der frost i greens på 18 huls banen + gamle put, så bliver de lukket midlertidigt, og der skal spilles til vintergreens. Når frosten er væk fra alle greens, vil vi åbne op igen.

9 huls banen, samt ny put og indspil vil være åbent.

 

Greenkeeperne

Vi holder banen åben …

Banen har taget godt imod vandet, og vi har valgt ikke at lukke.

Dog er banen meget våd, forskellige steder, og det sætter nogen begrænsninger for transport på banen, samt vores arbejde.

Vi lukker ikke helt af for buggy’s endnu, men der skal køres i semirough. Det betyder man ikke må køre på fairway og alt der er kortklippet. Er det nødvendigt at krydse fairway, skal det gøres vinkelret på hullet. Desuden skal der holdes god afstand til søer og andre områder hvor er meget vådt.

Tak.

Kraftigt nedbør kan lukke banen…

På grund af den kraftige nedbør, er der risiko for, at vi vælger at lukke helt for 18 huls banen og den gamle putting green, indtil banen er rimelig at spille igen, uden man laver for store skader.

Det vil fremgå her på hjemmesiden, samt klubhus og 1. tee (18 huls).

9 huls, ny putting, indspilsgreen, samt par3 banen, vil fortsat være åben for spil.

Dog vil der med sikkerhed blive lukket for brug af buggy på banen indtil videre, og der vil løbende blive vurderet hvornår der igen kan køres på banen, og i hvilken grad.

Vi vil også gerne anbefale folk, at bruge bærebags i det omfang det er muligt, under disse våde forhold.

 

Greenkeeperne

Demo af maskiner på indspilsområdet

I morgen 23. september, vil der være demo af forskellige transportkøretøjer på banen. Vi vil holde til ved indspilsområdet, og der vil være afprøvning af maskiner i samme område, og ude på banerne, ved skoven i højre side af hul 9 (9huls) stødende op til hul 11 (18huls), ved greenkeepergården, par3 banen.

Der vil være gennemgang af maskinerne ca. kl. 10:30 og derefter afprøvning.

Er der nogen som er interesseret i at deltage, er i meget velkommen til at møde op. Der vil være maskiner fra 4 forskellige leverandører, 8-10 biler, et par ATV’er og lidt forskelligt udstyr.

 

 

Lille p-plads lukker ….

…. Onsdag morgen, da vi skal have skiftet tentor pælene ud med nogle store sten.

Der vil dog være plads til at man kan holde i rækken op mod gamle put.

Baneudvalgsmøde

Der var baneudvalgsmøde i går, og følgende blev besluttet.

 

Hul 3 (18 huls) stien fra tunnel til gul tee, skal vi lave på et tidspunkt, således der ikke vil samle sig en stor sø, efter meget regn, og stien skal belægges med flis. Der vil ligeledes blive kigget efter andre stier, og i det omfang vi kan nå det.

Hul 5 (18 huls) rød tee flyttes længere mod venstre, således at man får frit spil lige ned af hullet, fremfor at have det store træ nede i hazarden lige foran sig.

Hul 14 (18 huls) Hullet spilles som et af de sværeste huller på banen, for tiden, og med træer lige midt i spilleretningen, bliver det ikke nemmere. De træer bliver ikke mindre med tiden. Vi valgte at fjerne de 3 træer som stod længst mod vendstre, og lade det sidste stå, længst mod højre. Det åbner op, for mere spil lige frem, bunkeren bagved bliver mere synlig, og det bliver mere indbydende, at slå sin bold ned i doglegget. Vi vil se på mulighederne/økonomien, i at plante en 5-10 større træer, i semirough til højre, hvor der allerede er nogle træer, men med skader.

Hul 3 (9 huls) Vi har fjernet thujahækken ved gul tee, og det bliver erstattet af en net. Det var meningen vi ville flytte græstørv fra vores reperations tee, men det græs var ikke klar til at blive flyttet på nuværende tidspunkt. Så 3. gul tee, bliver kraftigt eftersået, og så må vi se hvordan det udvikler sig.

 

 

hul 14  (2)

hul 14  (1)

Bunkersand ?

Det bunkersand vi har i vores bunkers, kan ikke købes mere …..

Der er blevet taget en analyse af sandet, for at se, om der skulle være nogen i nærheden, der har noget sand, der ligner det (kornkurve og farve).

Man kan sagtens blandet noget andet sand i, men resultatet er ikke særligt godt, hvis det ikke bare nogenlunde, minder om det gamle sand.

Vi kan også vælge, at skifte til noget helt nyt sand, og det er naturligvis også noget der skal overvejes, det er dog en dyr og længere proces.

Så indtil videre, prøver vi at, flytte lidt rundt på sandet i bunkers, indtil vi har en løsning.

Vi prikker greens d. 9 juli

Vi prikker greens på onsdag d. 9 juli. Der bliver prikket med massive 8 mm. spyd.

Der skal spilles til vintergreen, på det hul der arbejdes på.

Medarbejdere i greenkeeperteamet

Angående de 2 stillinger vi havde slået op, her på hjemmesiden, har vi fundet de to, som skal starte her i juli måned. De bliver ansat hver i 4 måneder, i rotations ordningen, som vi har fordi vi har en lærling. Rotations ordningen tillader os, at ansætte folk i max. 12 måneder samlet, derefter skal vi ansætte en ny.

Vi siger samtidig farvel til Rolf Pedersen, som har været på netop denne ordning, og nu falder for 12 mdr. grænsen. Vi siger også farvel til Bjarne Madsen, som har været ansat siden 25 april, 2008. Bjarnes stilling bliver nedlagt pga. nedskæring. Tidligere på året, sagde vi også farvel til Chrstian Haldan, som var ansat, delvist på rotations ordningen (12 mdr.), og resten af ansættelsen, som også er en del i nedskæringen.

Tak for en god indsats til alle tre, som hver især, har bidraget med stor erfaring, på mange fronter.

Undskyld vi roder …

Vi har fjernet thuja hækken ved 3. tee (9 huls), og der vil komme et nyt hegn op … men indtil det nye hegn er på plads, bedes i venligst vise hensyn til spillere på hul 4.

Gul tee vil på et tidspunkt blive flyttet frem til rød, indtil gul atter er brugbar igen.

Tak.

 

hul 3 (9huls)