Vi kan ikke garantere dig at du får en god runde golf, det er op til dig selv og vejret. Men i Svendborg Golf Klub gør vi en indsats for at reducere langsomt spil, derfor vil du måske møde vores banesekontrol/baneservice.

På vores bane kommer der af og til ”gratister”, dem ønsker vi ikke at huse, derfor bliver
der kørt banekontrol/baneservice jævnligt igennem hele sæsonen.

Baneservice kontrollerer gæstespillere på banen om de har et gyldigt medlemskort (DGU, NGU, DGSF, DGA, PGA), bagmærke fra hjemmeklub, green-fee snip, overholder handicaprestriktioner på 18-huls banen og er indskrevet i green-fee bogen

Banekontrol/baneservicen er af bestyrelsen bemyndiget til:

  • At bortvise spillere uden gyldig spilletilladelse, spillere der ikke har betalt greenfee eller som ikke spiller med en bag pr. spiller.
  • At indberette ulovligt spil til hjemmeklubben
  • At skride ind ved langsomt spil og skade på bane.

Banekontrollen er ikke banepoliti, men besvarer selvfølgelig spørgsmål og vejleder gerne klubbens gæster og egne medlemmer.

Tag godt mod baneservicen. Det er en service overfor vore gæster og egne spillere.
Og vores mål er at alle spilleberettigede får en god oplevelse af Svendborg Golf Klub.