Наши партнеры

I Svendborg Golf Klub vil vi gerne hjælpe dig med at få en dejlig runde golf og derfor gør vi en indsats for bl.a. at reducere langsomt spil og sørge for at de gængse retningslinjer for spil på banen efterleves. Du vil derfor af og til møde vores Baneservice medlemmer rundt omkring på banen, hvis primære opgave er, at kontrollere på golfbanen og samtidig servicere medlemmer og greenfee gæster.

Baneservice kontrollerer bl.a. for:

 • At regler for tidsbestilling og bekræftelse overholdes.
 • At spillere på anlægget har betalt – Husk dit bagmærke !
 • At spillere har et gyldigt medlemskort (DGU, NGU, DGSF, DGA, PGA)
 • At spillere overholder handicaprestriktioner på 18-huls banen
 • At spillet glider på banen så forsinkelser undgås
 • At spillerne retter deres nedslagsmærker op
 • At spillerne river i bunkers
 • At bags placeres rigtig ved greens
 • At spillerne hurtigst forlader greens efter endt hul

Baneservicen består af klubbens egne medlemmer, så tag godt imod dem

Baneservicen er af bestyrelsen bemyndiget til:

 • At bortvise spillere uden gyldig spilletilladelse, spillere der ikke har betalt greenfee eller som ikke spiller med en bag pr. spiller.
 • At indberette ulovligt spil til hjemmeklubben
 • At skride ind ved langsomt spil og skade på bane.

Det er et kendt fænomen, at travle golfdage af og til medfører, at en runde afvikles i en uensartet rytme og tidsmæssigt trækker ud. Der er flere årsager hertil, hvoraf de vigtigste er:

– Nogle få spillere, der nødigt tillader en bagfra kommende bold at gå igennem, når der er problemer med at følge med bolden foran.
– Banens kapacitet udnyttes ikke og rytmen bliver ujævn, når boldene har uens sammensætning.
– Starter fremskyndes i forhold til tidsbestillingen. Derved kan der opstå mulighed for, at en bold der ikke fremgår af tidsbestillingen, kan smutte ind og dette fører til kødannelse senere på runden.

Baneservicen skal i disse situationer vise spillerne til rette. Kontrollen udføres af et begrænset antal personer, hvorved medlemmerne sæsonen igennem møder de samme personer i funktionen. Deres autoritet kan ikke betvivles.

Baneservicen er ikke banepoliti, men besvarer selvfølgelig spørgsmål og vejleder gerne klubbens gæster og egne medlemmer.

Tag godt mod Baneservicen – det er en service overfor vore gæster og egne spillere og vores mål er at alle får en god golf oplevelse hos Svendborg Golf Klub.