Indlæg af Svendborg Golfklub

Generalforsamling d. 20 august 2020

Generalforsamlingen afholdes i Restauranten. Bliver vi flere end der kan være i forhold til COVID-19 restriktioner, så kan vi blive nødt til at flytte Generalforsamlingen, i så fald vil der blive givet besked til alle medlemmer. Pga. COVID-19 restriktioner, vil vi gerne bede dig om at tilmelde dig til generalforsamlingen, således vi på forhånd ved, […]

MEDLEMS TYPER OG RABAT ORDNINGER

Der har været mange spørgsmål om hvilke af klubbens medlemmer, der kan gøre brug af de rabatordninger, vi har i klubben, så her kommer der lige en opfriskning – de findes alle sammen beskrevet inde på hjemmesiden under Greenfee, Fynske Golf Oplevelser og under Venskabsklubber. Alle former for medlemsfordele og rabatter gives kun til FULDTIDSMEDLEMMER – dvs. har du 9 […]

Sidste nyt fra bestyrelsen

Her er lidt informationer fra bestyrelsen. Bestyrelsen har besluttet, at der holdes generalforsamling i Svendborg Golf Klub torsdag d. 20. august 2020 kl. 19.00, hvis forsamlingsforbuddet bliver hævet både i juni og i august, som varslet.  Man skal tilmelde sig generalforsamlingen via Golfbox, så vi ved, hvor mange der kommer. Dagsordenen bliver sendt ud senest […]

Nyt fra Baneudvalget

Frivilligheden blomstrer fortsat i Svendborg Golf Klub Vores skønne golfklub nyder i den grad godt af, at rigtigt mange medlemmer har meldt sig ind i korpset af frivillige, der på  utallige måder gør en kæmpe indsats for, at vi alle sammen både kan nyde de smukke baner, deltage i forskellige klubarrangementer og KIK’er, opholde os […]

Tiltag overfor greenfee gæster

Som I har læst i formandens sommerhilsen, så har klubben mistet omsætning i størrelsesorden af små 300.000,- pga. aflyste aktiviteter mm. og det kommer selvfølgelig til at kunne mærkes. Der er søgt hjælpepakke, men da puljen kun er en 1/4 af de ialt søgte midler fra idræts foreninger, skal vi nok ikke sætte næsen op […]

Sommerhilsen fra formanden

Kære medlemmer Corona-smittetrykket er så lavt, at vi kan begynde at få en mere normal hverdag i golfklubben igen. Indenfor de næste dage kommer der river i bunkere, dog beholder vi lokal reglen om drop i bunkere, så hver enkelt har valgmuligheden for enten at bruge rive eller jævne bunkeren med foden. Der arbejdes med […]

Referat af Baneudvalgs møde d. 19 maj 2020

Referat af møde i Baneudvalget tirsdag, den 19.5.2020 Tilstede Chefgreenkeeper Kenneth Andersen, Udvalgsformand Michael Dissing, Willi Horstmann, Gitte Borgermann Fraværende Andreas Søndergaard, der var forhindret pga arbejde Inden mødet startede, var der en kort snak om, at klubbens hjemmeside skal ajourføres mht. baneudvalgets medlemmer. Michael havde inden mødet udsendt en dagsorden. Status på banen Bemanding […]

Ændring af rating af 18 huls banen og scorekort

Kære medlemmer, Der har været en del forvirring om hvovidt scorekortet på 18 huls banen havde de rigtige index nøgler og jeg har modtaget mange mails og spørgsmål om samme. Vores træner Rolf fik opgaven med at tjekke det ud og kunne til at starte med konstatere, at i forhold til de mails vi havde […]

Velkommen til alle medlemmer til golfsæsonen 2020

Denne usædvanlige start på golfsæsonen starter ikke med en åbningsmatch eller standerhejsning. Det må vi vente med til måske en midsommer turnering. Vi er stadig i Corona’ens skygge og må selvfølgelig rette os efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Der er løbende kommet anbefalinger fra Dansk Golf Union, som bestyrelsen har valgt at følge. Vores nye golfmanager Mette Meyer er […]