Turneringsgolf & Juniorgolf

Målsætning og vision

Målsætningen for Svendborg Golfklub er at skabe og fastholde et træningsmiljø, hvor deltagene spillere kan udvikle sig både fysisk og mentalt. Vindermentaliteten skal tilbage, og et tæt samarbejde imellem Sportsudvalg og trænerteam skal skabe bedst mulige forhold nuværende spillere samt skabe optimale rammer for rekruttering af nye spillere til klubben.

Turneringsholdene anses som en vigtig del af Svendborg Golfklubs profil, og klubben støtter op om træningog spil på højest mulige niveau igennem økonomisk tilskud. Klubben er dog, som udgangspunkt, ikke villig til at betale spillere for at repræsentere Svendborg Golfklub.

Divisionsgolf: Klubben fastholder en plads i divisionsrækken og rykker, som minimum, op i 3 division indenfor 2 år.

Kvalifikationsrække herrer: Klubben vedligeholder et niveau der skaber en naturlig fødekæde for divisionsholdet, samt gør det muligt, som minimum, at rykke et hold op inden for 3 år.

Kvalifikationsrække damer: Klubben vedligeholder muligheden for minimum et damehold igennem målrettet træning af både juniorer og damer. Der arbejdes imod oprykning til 4 division.

Juniorgolf: Der skabes et attraktivt træningsmiljø og en social platform, der er med til at fastholde og udvikle de enkelte spillere. På baggrund af 2 årlige evalueringer indstilles spillere til talentgruppen, der modtager ekstra træning.

Sportsudvalg

Svendborg Golfklub har nedsat et sportsudvalg bestående af 7 medlemsrepræsentanter samt træneren.

Udvalget skal bestå af repræsentanter fra både herre-, dame- og juniorgolf.

Sportsudvalgets formand har kontakten til klubbens bestyrelse.

Sportsudvalgets rolle er at varetage spillernes.

Sportsudvalget har, sammen med træneren, ansvaret for, at der bliver lagt en årlig træningsplan, samt at denne bliver fulgt og evt. justeret i løbet af sæsonen.

Indkaldelse til og afholdelse af spillermøde før hver sæson samt efter behov.

Sportsudvalget fungerer som bindeled imellem spillere og trænerteam.

Udvalget i 2016 består af:

Peter Søbjerg

Thomas Kristensen

Liv Svaneberg

Frank L. Christophersen

Søren Bech

Patrick Weber

Claus Bjerregaard (formand)

Henrik Zacho (træner)

Trænerteam og spillere

Trænerens ansvarsområder i forhold til turneringsgolf:

Afholdelse af træning i relation til tildelte timer og planlagte træningsprogram.

Ansvar for udtagelse af holdene på baggrund af en vurdering af individuel form og holdsammensætning.

Sammensætning af holdene ud fra den trup af spillere der deltager fast i træningen.

Udtagne spillere får direkte besked senest en uge før spilledag.

Trænerteamet modtager eventuelle afbud direkte.

Trænerens ansvarsområder i forhold til juniorgolf

Planlægning og afholdelse af juniortræningen i henhold til de af DGU udviklede programmer og retningslinjer.

Etablering af trygge og motiverende rammer.

Evaluering af spillere samt indstilling til Svendborg Kommunes Talentcenter.

Udtagelse af spillere til deltagelse i div. turneringer.

Der henvises i øvrigt til juniorsiden på Svendborg Golf Juniorer

Spilleransvar

• Sportsudvalget inviterer årligt alle spillere i Svendborg Golfklub med et handikap på 18 eller lavere til et informationsmøde inden 1. marts. Herefter vil der være mulighed for at tilmelde sig træningen og få del i de økonomiske midler, der stilles til rådighed af klubben.

• Det forventes at tilmeldte spillere deltager i træningen.

• Det forventes at der bæres spilleuniform ved alle turneringer.

Ved alle turneringer forstås Danmarksturneringen såvel som klubturneringer, junior og

ranglisteturneringer. Dette sikrer vores sponsorer maksimal eksponering.

• Det forventes at tilmeldte spillere kan deltage på de fastlagte spilledatoer for sæsonen.

Skulle der være enkelte dage, hvor man er forhindret i at deltage i turneringer, skal trænerteamet have direkte besked senest 14 dage før spilledato.

• Skulle man ikke opfylde en eller flere af ovennævnte punkter, kan udelukkelse fra både træning og hold komme på tale.

Turneringsdatoer for 2016

23/24 april

28/29 maj

13/14 august

Oprykning herrer: 4 september Gilleleje Golfklub

Oprykning damer: 3 september Give Golfklub

4 divisions vindere rykker direkte op i 3 division uden oprykningsspil.

Puljefordelingen ser således ud:

4 division: Sorø, Trelleborg, Korsør

Kval. 1: Blommenslyst, Barreløseborg, Langesø

Kval. 2: Langeland, Vestfyn, Odense Eventyr