Rykkerprocedure

Rykkerprocedure ved kontingent restancer

Er betalingsfristen for kontingentfakturaen overskredet ved den månedlige opfølgning, sendes rykker 1 som mail eller brev i form af kontoudskrift med rykkergebyr på kr.100,- og ny betalingsfrist.

Er betalingsfristen for rykker 1 overskredet ved den månedlige opfølgning, sendes rykker 2 som anbefalet brev med nyt rykkergebyr på kr. 100,- og ny betalingsfrist.

Samtidig indfører vi følgende konsekvenser af manglende kontingentbetaling:

Bagmærke, der er dokumentation for ret til spil på Svendborg Golf Klubs bane, udleveres først når kontingent er betalt.

Ved udsendelse af rykker 1 spærres medlemmets ret til at spille på Svendborg Golf Klubs bane og ret til at spille greenfee (DGU’s centrale database).

Rettighed til spil på Svendborg Golf Klubs bane og at spille greenfee på andre baner generhverves når kontingentrestancer og rykkergebyrer er betalt.

Hvis betaling ikke sker inden udløbet af betalingsfristen for rykker 2 betragtes medlemskabet af Svendborg Golf Klub som ophørt.

Evt. genindmeldelse kan ske i henhold til vedtægternes § 6 og § 4.

Vedtaget af bestyrelsen 2010