Lokale regler

Lokale regler

1. Out of bounds angives ved: Hvide pæle, samt nærmeste side af stendiger mod banens ydre grænse.

2. Gule, røde, blå og blå pæle med sort top samt sort/gule/sorte afstandspæle er ikke flytbare forhindringer. Stier belagt med stenmel samt andre overfladebelagte stier og veje giver lempelse jvf. regel 24-2.

3. Arealer afgrænset af blå pæle med sort top er arealer under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving, skal spilleren tage fuld lempelse jvf. regel 25-1.

4. Bolde fra 7., 12. og 13. hul, (På 18-hullers banen) der passerer jernbanen, er out of bounds.

5. Stendiger på banen, som ikke er out of bounds, er integrerede dele af banen.

6. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Lempelse jvf. regel 24-1.

7. Vandhazard mellem hul 12 og 9. green (På 18-hullers banen): Hvis man vælger lempelse efter regel 26-1b, skal man bruge droppezonen, som findes mellem bunker og hazard i højre side. Droppezonen er markeret med skilt.

8. Se endvidere evt. midlertidige lokale regler på opslagstavlen eller under Banen på hjemmesiden.

9. Træer med støttepæl er ikke-flytbare forhindringer. Lempelse efter Regel 24-2b

Ordensregler
1.  Alle spillere er forpligtet til at holde sig informeret om ordensforskrifter, opslag, skiltning etc. og følge disse. Overtrædelse kan medføre karantæne.

2.  Vis hensyn: Ingen må spille før spillerne foran eller greenkeeper er uden for rækkevidde. Ligeledes må der ikke slås bolde på driving range, når der samles bolde.

3. Der må kun anvendes soft-spikes på banen.

4.  Banens huller skal spilles i rækkefølge.

5. I weekends og på helligdage har 2-bolde ikke fortrinsret. Det henstilles, at der spilles 3- eller 4-bolde.

6. Der må ikke drives/spilles, når toget passerer, samt ved trafik på offentlig vej ved hullerne 15, 17 og 18.

7. Det er forbudt:
a. at betræde jernbanearealet indenfor Out Of Bounds.
b. at betræde Hvidkildes arealer. Bolde, der fra 8., 9., 10., 11., 14., og 16. hul bliver slået ind på Hvidkildes eller andres arealer, må ikke hentes.
Overtrædelse af a eller b medfører øjeblikkelig bortvisning og karantæne.

8.  Efter brug skal hele riven placeres i bunkeren.

Afstandsmarkeringer
Gul markering i fairway indikerer 150 m til forkant af green. Rød markering indikerer 100 m til forkant af green.