Nyheder fra Svendborg Golf Klub

Hjælp din klub

Kære medlemmer,

Som nævnt i vor medlemsinformation i november 2017 ønsker vi hjælp til at løse flere driftsmæssige opgaver, så vort anlæg er parat til at modtage alle vore brugere på bedste vis.

Selvfølgelig har klubbens dygtige ansatte – administration, greenkeepere, restaurationspersonale,

pro, shoppen m.fl. – arbejdet ihærdigt for at få gjort klar til den nye sæson, MEN….

Herudover er Svendborg Golf Klub også afhængig af, at rigtig mange frivillige lægger en større eller mindre indsats for at medvirke til at gøre vor klub endnu mere attraktiv både for egne medlemmer, men også for gæster udefra.

Vi har mange frivillige, som fungerer både omkring det sportslige (kaptajner, holdledere, KIKérne, udvalg osv.) og det praktiske (anlægget og bygningerne), Vi har en fin struktur omkring det sportslige, men mangler en tilsvarende struktur for de praktiske opgaver.

Vi vedlægger en oversigt over de opgaver, vi gerne vil have løst af frivillige, Der er en kort beskrivelse af opgaven, estimeret tidsforbrug per gang, mv.  Der er endvidere nævnt, hvor mange vi forventer per hold, således alle kan vurdere om arbejdsbyrden tidsmæssigt og fysisk passer for den enkelte. Hvert hold vælger en tovholder, som organiserer arbejdets udførelse.

Arbejdet er naturligvis ulønnet, men klubben inviterer til en herlig Frivillighedsgolfdag lørdag, den 13. oktober 2018 med en fortrinlig forplejning og socialt samvær,

Har du lyst og tid til at blive en del af vedlagte frivillighedsarbejde, bedes du rette henvendelse til en@svendborg-golf.dk snarest – gerne med angivelse af fortrukne arbejdsområder

Dette gælder også, hvis du for nuværende udfører arbejde, der er nævnt i oversigten.

Vi planlægger et koordineringsmøde, onsdag, den 7. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset.

 

Med venlig hilsen

bestyrelsen

 

Opgaver til udførelse af frivillige

Ændring i Tirsdagsdamernes vedtægter

Info:

Tirsdagsdamerne har ændret i vedtægterne således at :

Enhver kvindelig golfspiller, som er medlem af Svendborg Golf Klub og spiller fra max. hcp. 42, kan optages som medlem.

Denne ændring er begrundet i henvendelse fra nogle af vores yngre piger i klubben, som har ønsket at være en del af tirsdagsdamerne og vi imødeser deres medlemskab med glæde.

Kend dine vedtægter

Vi oplever desværre at nogle medlemmer ikke er opmærksomme på klubbens vedtægter og især reglerne for nedgradering af medlemskab og udmeldelse. Dette er altid højaktuelt når vi sender kontingentopkrævninger ud.

Vedtægterne siger følgende. (og kan læses fuldt ud her: http://svendborggolfklub.dk/vedtaegter-svendborg-golf-klub/)

Nedgradering af medlemskategori skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb pr 31/12. Overgang til passiv medlemskab kan dog ske skriftligt med en måneds varsel til udløb pr 30/6 eller 31/12. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde gøre undtagelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt med én måneds varsel til udløb 30/6 eller 31/12. Ved udmeldelse pr. 30/6 re­fun­deres forudbetalt kontingent for 2. halvår.

Det er vigtigt at pointere at disse vedtægter ikke er noget vi har opfundet på kontoret, eller som er opfundet ud af den blå luft. Det er lavet ud fra krav og retninglinjer fra blandt andet kommune, Dansk Idræts Forbund mm. Ved indmeldelse i en forening accepterer man også at være en del af en forening og dennes vedtægter.  Vedtægterne er besluttet ud fra generalforsamlingen og er altså en form for regelsæt som klubbens bestyrelse, sekretariat med flere arbejder ud fra. Det er derfor heller ikke muligt for klubbens sekretariat at afvige fra disse regler. 

Nyt baneforløb er næsten gjort klar

Vi har nu fået opdateret oplysningerne i Golfbox. Det betyder at vi nu kun mangler at skifte et par skilte på banen således de nye hulnumre fremgår. Dog spiller vi allerede nu efter det nye forløb. Vær dog opmærksom på at der stadigvæk er lukket for ni af hullerne grundet det meget våde vejr.

Det betyder følgende. Hullerne 5 til 13 er lukket pga. der er meget vådt. Så derfor spilles vinter banen. Vinter banen er: 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17 og 18 + hul 1 til 9 på 9 hullers banen.
Der henstilles til at der bruges bærebag for at skåne banen mest mulig.

Herunder kan du set skema med de gamle hulnumre og de nye.

Gammelt hulnummer Index Nyt hulnummer Nyt Index
17 2 1 1
18 4 2 5
1 9 3 11
11 8 4 9
10 14 5 15
2 13 6 13
3 3 7 3
4 17 8 17
5 7 9 7
6 15 10 14
7 5 11 4
8 11 12 10
9 1 13 2
12 6 14 6
13 18 15 18
14 10 16 8
15 16 17 16
16 12 18 12

Hjælp Danmarks Radio i et studie om søsyge

På vegne af Danmarks radio har vi fået en forespørgsel på om nogle af vores medlemmer kunne tænke sig at hjælpe med et forsøg ang. søsyge. I kan læse mere og kontakte Robin fra Danmarks Radio herunder.

Mit navn er Robin Crisp, og jeg er journalist på DR’s Madmagasinet, som bliver sendt på DR1. Jeg er ved at lave et program om ingefær, hvor jeg blandt andet skal teste, om det virker mod søsyge. I den forbindelse leder jeg efter 4 kvinder og 4 mænd, der til tider døjer en smule med søsyge, og som vil medvirke i et forsøg. Det går ud på, at halvdelen får nogle ingefærpiller og den anden halvdel får nogle sukker- eller kalktabletter og er kontrolgruppe. Så skal man bare være i en skibssimulator i en times tid og løbende notere, hvordan man har det. Det går selvfølgelig ikke ud på, at man for det så dårligt, at man kaster op, men vi vil gerne se, om ingefær faktisk hjælper mod følelsen af kvalme. Det foregår d. 6. februar kl. ca. 15-19 ved Simac i Svendborg.

Hvis det lyder som noget du kunne være interesseret i eller har spørgsmål til, så kan jeg kontaktes på mail: rocr@dr.dk eller på telefon: 2854 0206

Bestyrelses seminar afholdt den 20 januar

I lørdags afholdt bestyrelsen med suppleant, samt Emil og Kenneth et seminar med fokus på følgende to hovedpunkter Medlemsvedligeholdelse og -hvervning samt Frivillige til driftsmæssige opgaver. Vi havde hjælp af 2 konsulenter fra Dansk Golf Union. Dagen forløb godt med masser af input på begge punkter, ikke mindst ideer fra andre klubber. Vi vil på vort bestyrelsesmøde primo februar prioritere disse input og færdiggøre en handlingsplan for begge punkter.

Som meddelt i vor medlemsinformation fra november 2017 ønsker vi flere praktiske opgaver løst af frivillige. Vi vil medio februar komme med en struktureret oversigt over de opgaver vi ønsker udført af frivillige. Den vil blive udsendt til alle medlemmer og vi vil afholde et orienteringsmøde primo marts.

Maling i klubhus

Grundet maling af klubhuset vil der i den kommende tid, være perioder hvor der er lukket for adgang til omklædningsrummene.

Glædelig Jul & Godt Nytår

Kære sponsorer, samarbejdspartnere & medlemmer

 

Vi ønsker jer en glædelig jul og et godt nytår.

 

Det har været et godt år med mange spændende dage på golfbanen til trods for vejret.

 

Vi glæder os til 2018, hvor vi blandt andet er vært for DM i slagspil og kan fejre 50 års jubilæum

 

Vi glæder os til at se jer i golfklubben og ønsker jer et lykkebringende 2018, samtidigt siger vi tak for 2017

 

På Svendborg Golf Klubs vegne

 

Emil Nutzhorn

Vedrørende 9 hullers banen.

Der er nu sat yderligere et flag mere på greens, så der er mulighed for at spille 2 x 9 huller.

Det har været et ønske fra nogle medlemmer, så derfor prøver vi det nu og håber det kommer til at gå godt.

Kvinder til regionsgolf søges

Senior Veteran golfere.

Vi mangler desværre en del kvinder der vil være med på vores regionsgolfhold. Det er jo sådan, at et hold består af 2 kvinder og 4 mænd, vi spiller mod andre klubber på Fyn, og skulle man være så dygtig at man vinder sin pulje, skal man måske også en tur til Jylland.

Jeg vil hermed opfordre alle kvinder der opfylder alderskravet for at deltage, (fylde mindst 50 år i 2018) om at melde sig, gerne til mig på mail: perhorne@godmail.dk   eller på telefon 60199228

Mvh Per Horne